Zeszyt Naukowy 4 – Socjologia

()

Wydanie: 2006

Liczba artykułów: 0

(red.) Jacek Kochanowski, Agnieszka Ogonowska W dniach 7 – 8 maja 2005 roku na Wydziale Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Oblicza przemian. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji”. Przedstawione w pierwszej części niniejszego tomu teksty są pokłosiem owej konferencji, efektem wspólnego namysłu reprezentantów i reprezentantek różnych dyscyplin nad tym, co dokonało się w Polsce po demokratyzacji naszego kraju w 1989 roku. Druga cześć tomu Międzyprzestrzenie dyskursów: między rzeczywistością odbiorcy a światem mediów poświęcone zostały problematyce związków między różnymi mediami oraz tekstami kultury. Autorzy pracy koncentrują się przede wszystkim na analizie tekstów literackich, internetowych i audiowizualnych w perspektywie szeroko rozumianej intermedialności, intertekstaulności i pantekstualizmu. Cześć I. Oblicza przemian. Społeczne, kulturowe i gospodarcze aspekty polskiej transformacji Jacek Kochanowski, Oblicza polskiej transformacji. Wprowadzenie Izabela Desperak, Anna Sołtys Feminizacja biedy. Czy można jej zapobiec? Czy można pomóc? Aleksandra Sylwester, Agnieszka Burska, Kobiecizm, kobiecość czy androgynia? Czyli czyje interesy reprezentują polskie feministki Sławomira Kamińska – Berezowska Feministyczne koncepcje kobiety wyzwolonej a styl życia żon górników w III RP Wojciech Wojtkuński, Bartosz Wysocki Reakcja łańcuchowa? Zmiana ustrojowa w Polsce i jej wpływ na kraje Europy Środkowo – Wschodniej z perspektywy ogólnej teorii systemów Krzysztof Sidorkiewicz, Budowa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie współpracy transgranicznej – szanse i zagrożenia Monika Mazurek, Relacja pomiędzy Orientacją Dominacji Społecznej, a poglądami politycznymi Magdalena Rek, Wojciech Woźniak Polityka wobec dziedziczenia nierówności społecznych. Opinie polskich parlamentarzystów. Piotr Długosz ,Trauma wielkiej zmiany. Przypadek Podkarpacia, Beata Bykowska, Nadwaga i otyłość jako czynniki wykluczenia społecznego. Magdalena Cichoń, Proces transformacji polskiego systemu bankowego przed i po wejściu do Unii Europejskiej Malwina Szczepkowska, Kształtowanie się zmian własnościowych w spółkach pracowniczych regionu zachodniopomorskiego Magdalena Kowalska – Musiał, Proces zarządzania relacjami z klientem – nowa koncepcja marketingu Cześć II. Międzyprzestrzenie dyskursów: miedzy rzeczywistością odbiorcy a światem mediów Agnieszka Ogonowska, Współczesne praktyki dyskursywne: intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm Magda Denik, Dzieci atomu na srebrnym ekranie Magdalena Roszczynialska, Fanfiction jako świadectwo odbioru Zbigniew Bauer, Teoria fikcji. Fikcje teorii Bogusław Skowronek, W sieci znaków. Pantekstualizm a edukacja

Artykuły

  Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

  Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

  Średnia ocena / 5. Głosów:

  Jak narazie nikt nie głosowal.
  Szukaj
  Redakcja

  Redaktor naczelny:
  dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redaktorzy: 
  Zarządzanie i Informatyka:
  dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Finanse i Rachunkowość:
  mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redakcja językowa (j. angielski):
  mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Sekretarz Redakcji:
  dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie