Wymogi edytorskie

Teksty należy nadsyłać na adres redakcji w formie elektronicznej, według wzoru załączonego standardów edytorskich zamieszczonych na stronach redakcji w formacie MS Word. Wszystkie rysunki oraz wykresy powinny być przygotowane w formie edytowalnej, tak aby możliwa była ich poprawa. Teksty podlegają recenzji niezależnego, zewnętrznego recenzenta. Redakcja nie ujawnia danych recenzentów, a jedynie publikuje listę potencjalnych recenzentów prac naukowych.

Warunkiem publikacji tekstów w Czasopiśmie jest podpisanie deklaracji o samodzielności przygotowania artykułu oraz oświadczenia o zaliczeniu artykułu do dorobku naukowego WSZiB w Krakowie na potrzeby oceny parametrycznej.

Wymogi edytorskie i oświadczenia wymagane przez Redakcję na potrzeby publikacji artykułu:


Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie