Redakcja

Cele i zakres czasopisma

Czasopismo Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie wydawany jest od 2004 roku i prezentuje prace z zakresu: teorii organizacji i zarządzania, handlu i usług, marketingu, badań marketingowych, ekonomii, polityki gospodarczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, ekonomii matematycznej, ekonometrii, statystyki, polityki społecznej, filozofii, psychologii, socjologii oraz nauki o mediach. W periodyku publikowane są również artykuły z zakresu informatyki. Czasopismo znajduje się na liście punktowanej B Ministestwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zeszyt Naukowy ma charakter otwarty, a swoje teksty publikują w nim zarówno pracownicy WSZIB w Krakowie, jak też badacze reprezentujący inne ośrodki naukowe. Obok dorobku uczonych o dużym doświadczeniu naukowym, w czasopiśmie publikowane są również teksty doktorantów.

Open Access


Prezentowane na stronie treści (w tym linki to artykułów) udostępniane są nieodpłatnie. Autorzy tekstów akceptują deklarację budapesztańską w brzmieniu „Zezwoliłem/am Uczelni na udostępnienie Utworu w Internecie w sposób zezwalający każdemu użytkownikowi na czytanie, ściąganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż te nieodłącznie związane z samym dostępem do Internetu – tym samym akceptując deklarację budapesztańską dotyczącą otwartego dostępu do wiedzy”.

Dane korespondencyjne


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Al. Kijowska 14, 30-079 Kraków
e-mail: zeszyt@wszib.edu.pl

Redaktor Naczelny


dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy


Zarządzanie i Informatyka:

dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:

mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):

mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:

dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Czasopismo jest indeksowane w bazach:


BazEkon, CEJSH DOAJ, IndexCopernicus Journals Master List.

Wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego na łamach Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie wynosi 5.

Wydawnictwo dofinansowane w ramach Programu IndexPlus przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ISSN 2300-6285


Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie