Strona główna - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie wydawany jest od 2004 roku i prezentuje prace z zakresu: teorii organizacji i zarządzania, handlu i usług, marketingu, badań marketingowych, ekonomii, polityki gospodarczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, handlu międzynarodowego, prawa gospodarczego, ekonomii matematycznej, ekonometrii, statystyki, polityki społecznej, filozofii, psychologii, socjologii oraz nauki o mediach.

W periodyku publikowane są również artykuły z zakresu informatyki. Czasopismo znajduje się na liście punktowanej B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zeszyt Naukowy ma charakter otwarty, a swoje teksty publikują w nim zarówno pracownicy WSZIB w Krakowie, jak też badacze reprezentujący inne ośrodki naukowe. Obok dorobku uczonych o dużym doświadczeniu naukowym, w czasopiśmie publikowane są również teksty doktorantów.