Recenzenci

Zgodnie ze standardami wydawnictw naukowych redakcja Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie nie podaje nazwisk recenzentów konkretnych wydań czasopisma.

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w Zeszycie są recenzowane przez zewnętrznych recenzentów, którzy nie są związani z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Procedura recenzji zakłada, że wraz ze złożeniem tekstu do redakcji autorzy podpisują oświadczenie zawierające m.in. stwierdzenie o samodzielności pracy, zgodzie na poddanie tekstu procedurze antyplagiatowej oraz honorowaniu standardu open access.

Redakcja przestrzega standardy „dobre praktyki w zakresie recenzji”, a lista recenzentów jest publikowana na stronach WWW Zeszytu Naukowego.

Skład rady naukowej

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Aneta Ziółkowska – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Dr Monika Szaraniec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Rudolf Sivak – Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Dr Jana Peliova – Ekonomická univerzita v Bratislave

Recenzenci

 • Prof. dr hab. Jan Rudy – Ekonomická univerzita v Bratislave
 • ThDr. Peter Borza, PhD. – UP w Prešove
 • Prof. Maria Jose Ecalona Cuaresma – Universidad de Sevilla
 • Prof. dr hab. Łukasz Popławski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO – Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska
 • dr Tomasz Cieplak – Politechnika Lubelska
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Trąbka – Uniwersytet Jagielloński
 • dr Ireneusz Dominik – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr inż. Tadeusz Woźny – Akademia Górniczo-Hutnicza

Recenzja wydań tradycyjnych (do 2012 roku)

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Łukasz Popławski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Krystyna Rajzer – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jan Targalski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie