ZASTOSOWANIE MODELI DYSKRYMINACYJNYCH W PREDYKCJI BANKRUCTWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

()

Natalia Job, Kaceper Stabryła-Tatko

W artykule zostały przedstawione wybrane modele dyskryminacyjne. Badanie dotyczące ich skuteczności przeprowadzono w okresie czterech lat przed ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorstwa o PKD-41. Do analizy wykorzystane zostały modele dyskryminacyjne ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Węgier oraz Kanady. Omówiono rezultaty badań, z których wynika fakt, że możliwe jest wykorzystanie modeli zagranicznych w predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw z branży budowlanej. Zauważono również istotny problem braku danych w wybranych sprawozdaniach finansowych, powodujący niemożność zastosowania konkretnych modeli.

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie