Zeszyt naukowy (nr 30) – Zarządzanie

()

Wydanie: 2013

Liczba artykułów: 11

W warunkach postępującej globalizacji i złożoności procesów gospodarowania konieczne staje się wieloaspektowe i interdyscyplinarne podeście do analizy uwarunkowań i czynników determinujących zarządzanie w ramach różnych obszarów funkcjonowania gospodarki i poszczególnych organizacji. Efekt pogłębionych i różnokierunkowych badań w tym zakresie stanowi niniejszy Zeszyt Naukowy (nr 30). Wszystkie prezentowane artykuły zostały poddane recenzji przez Zewnętrznego Recenzenta z zagranicznego ośrodka naukowego i zostały pozytywnie zaopiniowane. Redaktorem naukowym wydania jest dr Paweł Kawa, Prorektor WSZiB ds. nauki.

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie