Zeszyt naukowy 9

()

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Zeszyt naukowy 9. Socjologia to kolejne (trzecie) już w historii wydziału opracowanie przygotowane przez pracowników naukowych WSZiB w Krakowie. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny z wykorzystaniem perspektywy socjologicznej, tematy podjęte przez autorów pochodzą z następujących obszarów badawczych: socjologii wizualnej, socjologii kultury, procesu komunikowania się, edukacji medialnej, kapitału społecznego oraz metodologii badań jakościowych. Tematyka przedstawień wizualnych towarzyszących permanentnie współczesnemu człowiekowi w kontekście odczytywania treści jak i interpretacji funkcji obrazów zawartych w określonych kontekstach jest podjęta przez P. Budziło w dwóch artykułach. Kolejno M. Juza podejmuje rozważania dotyczące środowiska Internetu, w którym na skutek procesów interakcji wykształcają się systemy norm i wartości określające wzory zachowań. Autorka charakteryzuje dwa obszary kulturowe: kulturę wczesnego Internetu oraz kulturę komercyjno-masową. Następny artykuł dotyczy kwestii zaufania w kontekście kapitału społecznego przedstawionego przez A. Morzyńca i studentkę M. Zapałowicz. Autorzy omawiają kulturę zaufania i poziom kapitału społecznego w Polsce. P. Napieracz podejmuje dyskusję na temat kanonu kultury narodowej, jego uwarunkowań, mechanizmów reprodukcyjnych jak i osłabiających kanon. M. Nóżka przedstawia temat związany z obszarem metodologii badań jakościowych w zakresie zastosowania paradygmatu interpretatywnego w naukach społecznych. A. Ogonowska eksploruje tematykę szeroko rozumianej edukacji medialnej z uwzględnieniem statusu ontologicznego nauki. K. Piątkowski przestawia interesujący historyczny wątek związany z internowaniem w Szwecji trzech polskich okrętów podwodnych podczas II Wojny Światowej. A. Prokopowicz podejmuje temat z zakresu procesu komunikowania się wskazując zarówno na bariery oraz sposoby ich eliminacji. M. Schab dokonuje analizy pola politycznego, społecznego i gospodarczego w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. M. Świątkiewicz-Mośny i A. Wagner przedstawiają model komunikacyjny związany z przepływem informacji studentom na uczelniach wyższych. Wyrażam głębokie przekonanie, że lektura nasycona tak aktualnymi ważnymi i wielowątkowymi tematami, okaże się niezwykle interesująca nie tylko w wymiarze poznawczym, ale zachęci do poszukiwania odpowiedzi na pytania jeszcze nie zadane. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie