Zeszyt naukowy 7

()

Wydanie: 2008

Liczba artykułów: 1

Zeszyt Naukowy Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości jest efektem podjęcia trudu i wysiłku pracy naukowej przez najmłodszych reprezentantów społeczności akademickiej – studentów wydziału FiR. W numerze 7 Zeszytów zaprezentowanych zostanie 12 artykułów poruszających najbardziej aktualną problematykę z zakresu finansów, bankowości oraz ekonomii.: Agnieszka Adamska, Struktura rozrachunków a płynność finansowa przedsiębiorstwa Bartosz Banduła, Metodologia wykorzystania pieniężnych w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa Anna Bernacka-Dziemba, Prawa poboru – zagadka inwestora Monika Ćwierz, Leasing a kredyt jako alternatywne źródła finansowania zasobów Grzegorz Horwacik, Finansowe aspekty lokacji kapitału emerytalnego Izabela Pawłowska, Rola kredytów w generowaniu korzyści ekonomicznych Marzena Porwoł, Rozwój rynku e-commerce w Polsce Anna Serafin, Rozwój usług i produktów instytucji zbiorowego inwestowania w świetle nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych Justyna Sieprawska, Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i szacowania jego wartości dochodowej Olga Strukowska-Kozień, Paweł Wojciechowski, Sekurytyzacja szansą dla polskich przedsiębiorstw Mariusz Tamowski, Analiza fundamentalna i techniczna na rynkach finansowych Elżbieta Titis, Maksymalizacja zysku jako cel działalności przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie