Zeszyt Naukowy 42 – Finanse i Zarządzanie

()

Wydanie: 2016

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu. Tym razem opublikowane teksty mają charakter interdyscyplinarny. Trzy pierwsze artykuły poświęcone zostały problematyce informatyzacji służby zdrowia i najnowszym aspektom tego procesu. Kolejny tekst dotyczy w całości problematyce finansowania edukacji na poziomie wyższym w Polsce, w tym z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Ostatni artykuł to nowatorskie spojrzenie na system informacyjny jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb zarządzania. Wszystkie opublikowane w tym numerze Zeszytu teksty zyskały pozytywną recenzję zewnętrznego recenzenta i zostały dopuszczone do druku.

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie