Zeszyt Naukowy 3 – Finanse i Bankowość

()

Wydanie: 2005

Liczba artykułów: 0

(red.) Zofia Wydymus Mają Państwo w rękach już drugi numer Zeszytów Naukowych Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w którym znajdą Państwo 19 artykułów przygotowanych przez najlepszych studentów tego kierunku. 1.Agnieszka Adamska, Wpływ zysku na wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli 2.Bartosz Banduła, Ocena wybranej spółki giełdowej według reguł finansowych na przykładzie grupy Sokołów S.A. 3.Michał Baran, Inwestycje jako szczególne zasoby majątkowe we współczesnym przedsiębiorstwie 4.Michał Baran, Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu spółek akcyjnych 5.Karina Gilewska, Wpływ działalności kredytowej i depozytowej na wynik finansowy banku 6.Monika Horeczy, Business Process Offshoring – globalna restrukturyzacja przedsiębiorstw w świecie i w Polsce 7.Iwona Jaros, Opodatkowanie paliw w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską 8.Grzegorz Kaczmarczyk, Efektywność funduszy inwestycyjnych 9.Gabriela Kalęba, Istota banku spółdzielczego na rynku usług bankowych 10.Paweł Katra, Bartosz Komorowski, Venture capital – kapitał na rozwój 11.Katarzyna Kędziora, Konsekwencje stosowania zasady podstawy memoriałowej w pomiarze korzyści ekonomicznych jednostki 12.Szymon Kocel, Ekonomiczno – socjologiczny aspekt wpływu bezrobocia na funkcjonowanie społeczeństwa 13.Małgorzata Kozioł, Formy opodatkowania a dochodowość podmiotów gospodarczych 14.Dorota Kruczek, Rachunkowość budżetowa jako źródło informacji dla postrzegania dyscypliny finansów publicznych 15.Kinga Kubis, Działalność kredytowa banku 16.Łukasz Mleczko, Piotr Kurasz, Możliwości finansowania za pomocą instrumentów rynku pieniężnego (porównanie wybranych instrumentów) 17.Marcin Semberecki, Decentralizacja finansów publicznych a efektywność ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego 18.Ewa Zdebska, Zmiany w podatku od towarów i usług po 1 maja 2004r. – odliczanie częściowe 19.Aneta Zwijacz- Kozica, Wybór optymalnej formy opodatkowania na wybranych przykładach.

Artykuły

  Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

  Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

  Średnia ocena / 5. Głosów:

  Jak narazie nikt nie głosowal.
  Szukaj
  Redakcja

  Redaktor naczelny:
  dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redaktorzy: 
  Zarządzanie i Informatyka:
  dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Finanse i Rachunkowość:
  mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redakcja językowa (j. angielski):
  mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Sekretarz Redakcji:
  dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie