Zeszyt naukowy 14

()

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

Zeszyt naukowy 14. Socjologia nr 4 to publikacja, na którą składa się 9 artykułów, przygotowanych przez badaczy z różnych ośrodków akademickich, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz z kierunkiem Socjologia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Wspólną platformą wszystkich zawartych tu opracowań stanowi obserwacja socjologiczna, rzetelne analizy źródłowe, badania publiczności, charakterystyka mediów: Internetu, telewizji i prasy oraz badanie konkretnych komunikatów reklamowych. Agnieszka Hess dokonuje analizy funkcji mediów i ich przekazu zjawiska korupcji w państwie demokratycznym. Autorka podejmuje próbę wskazania form aktywności mediów w zakresie tematyzowania wydarzeń, atrakcyjności przekazu medialnego zjawiska korupcji oraz omówienia problemów, które powstają w efekcie przekazu medialnego zjawisk korupcji przez dziennikarzy i media. Marta Juza i Michał Piotr Pręgowski przedstawiają wyniki badan własnych dotyczących zaangażowania młodych polskich prosumnetów w kulturze partycypacji. Autorzy opracowania za podstawę rozważań wybrali netykietę, czyli kod etyczny w sieci. Alojzy Morzyniec przedstawia dwa opracowania, pierwsze dotyczy społecznych konsekwencji globalizacji gospodarczej. Autor dostrzega w etyce religijnej źródło pomocy w procesie budowy nowego globalnego sprawiedliwego społeczeństwa. Drugie opracowanie dotyczy koncepcji oraz funkcji religii oraz duchowości w życiu współczesnego człowieka a zarazem współczesnego społeczeństwa. Paweł Napieracz omawia funkcje i role współczesnego nauczyciela, na podstawie badan własnych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy współczesny nauczyciel może tylko uczyć czy także wychowywać. Marcjanna Nóżka omawia problem zjawiska „dzieci ulicy”, wskazuje źródła, formy i oblicza niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz omawia sposoby pomocy temu zaniedbanemu środowisku. Agnieszka Ogonowska przedstawia podstawowe wymiary określające sposoby funkcjonowania jednostki we współczesnej kulturze zdominowane przez nowe media. Maria Świątkiewicz-Mośny i Aleksandra Wagner prezentują wyniki badań na temat społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego wpisanych w dyskurs prasowy w Polsce w ostatnich latach. Elżbieta Titis prezentuje problematykę kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy. Autorka omawia europejskie oraz lokalne – podejmowane w Małopolsce- inicjatywy ustawicznego kształcenia. Wysoki merytoryczny walor opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym dla szerokiego adresu odbiorców: studentów socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Za recenzje z cennymi uwagami i sugestiami, które wzbogaciły jakość niniejszej publikacji dziękuję Panu Profesorowi Bogusławowi Skowronkowi. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie