BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W ŚRODOWISKU PRACY

()

lic. Agnieszka Szafarska

W artykule zostało scharakteryzowane pojęcie zaangażowania w odniesieniu do ujęcia teoretycznego oraz praktycznego. Scharakteryzowano również koncepcję J. Mayera i N. Allena, która wyróżnia trzy aspekty zaangażowania: afektywne, trwałe oraz normatywne. Przedstawiono determinanty zaangażowania pracownika w organizacji oraz wyróżniono najważniejsze z nich, do których można zaliczyć: partycypację pracowników, perspektywę rozwoju zawodowego i dobrą atmosferę w pracy, uznanie oraz docenienie przez menedżera. Za kluczowe cechy zaangażowanego pracownika wskazano: identyfikację z organizacją, pozytywne nastawienie do pracy, chęć rozwoju zawodowego i osiągania wysokich wyników czy podejmowanie dodatkowych zadań. Dokonano również analizy zaangażowania w miejscu pracy na podstawie State of the Global Workplace: 2023 Report.

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie