Zeszyt naukowy 6

()

Wydanie: 2007

Liczba artykułów: 1

W roku 2006 WSZiB w Krakowie odbyła się konferencja naukowa na temat roli i zadań szkół wyższych w procesie kształtowania w naszym kraju tego, co zyskało swoje miano jako „społeczeństwo wiedzy” lub „społeczeństwo oparte na wiedzy”. Prezentowane w pierwszej części numeru „Zeszytów Naukowych WSZiB w Krakowie” teksty to pokłosie owej konferencji. Druga część tekstów ukazała się w półroczniku naukowym „Nauka i szkolnictwo wyższe” , wydawanym przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatora konferencji. Jacek Kochanowski, Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce. Ewa Augustyniak, Kreatywna transmisja wiedzy Igor Borkowski, Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy – doświadczenia z realizacji projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Wiesław Byrski, Cele strategiczne przekazywania wiedzy w środowisku nowych technologii informatycznych Seweryn Cichoń, Jakość w edukacji szkół wyższych w XXI wieku po wejściu Polski do Unii Europejskiej Wojciech Jarecki Szkoła wyższa jako miejsce tworzenia kwalifikacji zawodowych, Łucja Kapralska, Uczelnia techniczna jako podmiot w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie Tadeusz Kowalewski, Uczelnie wyższe w nowych ośrodkach akademickich jako miejsce tworzenia wiedzy. Agata Maksymowicz, Studenci wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Kompetencje studentów i licealistów w zakresie posługiwania się wiedzą o związkach Wiesław Szot, Dialog edukacyjny kluczem do sukcesu pedagogicznego w szkolnictwie wyższym XXI wieku B. Superson-Polowiec, Równe traktowanie w zatrudnieniu

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie