Zeszyt Naukowy 5 – Finanse i rachunkowość

()

Wydanie: 2006

Liczba artykułów: 0

red. Zofia Wydymus W zeszycie zostanie zaprezentowanych 17 artykułów przygotowanych przez pracowników i studentów WSZiB w Krakowie. Zakres prezentowanych treści obejmuje aktualną problematykę z bankowości, finansów, rachunkowości i ekonomii. 1.Paweł Kawa, Sektor bankowy w województwie małopolskim. Stan obecny i tendencje rozwojowe 2.Sylwia Lenik, Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego 3.Zofia Wydymus, Znaczenie segmentów wynikowych w ocenie zyskowności przedsiębiorstwa 4.Renata Szlachta, Fundusze strukturalne, zasady rozliczania ich dotacji 5.Artur Figurski, System redukcji ryzyka w polskich szpitalach poprzez podwyższanie jakości wykonywanych usług 6.Sylwia Lenik, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego 7.Marta Wolska, Kontroling jako narzędzie zarządzania grupą kapitałową – wybrane problemy 8.Magdalena Kowalska-Musiał, Morfologia relacji dostawca – organizacja – klient 9.Dominika Woźny, Pomiar rentowności klientów ? przegląd metod 10.Artur Figurski, Ocena zagrożeń naturalnych w kopalni jako element podejmowania decyzji w warunkach ryzyka przy wykorzystaniu teorii gier statystycznych 11.Paweł Kawa, Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle „nowych” teorii wzrostu 12.Sylwia Krajewska, Ekonomiczna wartość dodana jako miernik oceny wartości przedsiębiorstwa 13.Beata Superson-Polowiec, Udział w szkoleniu a czas pracy 14.Borys Makary, Próba zastosowania analitycznego wartościowania pracy w przedsiębiorstwie 15.Paweł Michał Zieliński, Źródła informacji, a koszty prowadzenia serwisu internetowego 16.Piotr Olszewski, Barbara Szulkowska, Faktoring – szansa na rozwój przedsiębiorstw 17.A. Grobel-Kijanka, B. Banduła, Znowu brak konsekwencji w podatkach

Artykuły

  Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

  Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

  Średnia ocena / 5. Głosów:

  Jak narazie nikt nie głosowal.
  Szukaj
  Redakcja

  Redaktor naczelny:
  dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redaktorzy: 
  Zarządzanie i Informatyka:
  dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Finanse i Rachunkowość:
  mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Redakcja językowa (j. angielski):
  mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

  Sekretarz Redakcji:
  dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie