Strona główna


Aktualności

21mar

Zeszyt Naukowy (43) – Informatyka

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Tym razem opublikowane artykuły w całości dotyczą problematyki informatyki i stanowią przejaw prac naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Zarządzania, Finansów i Informatyki w obszarze nauk technicznych – dziedzina nauk technicznych: dyscyplina...

Więcej

13gru

Zeszyt Naukowy (42)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu. Tym razem opublikowane teksty mają charakter interdyscyplinarny. Trzy pierwsze artykuły poświęcone zostały problematyce informatyzacji służby zdrowia i najnowszym aspektom tego procesu. Kolejny tekst dotyczy w całości problematyce finansowania edukacji na poziomie wyższym w Polsce, w tym z wykorzystaniem funduszy...

Więcej

5gru

ICI Journals Master List

Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie został bardzo wysoko oceniony przez specjalistów z zespołu IndexCopernicus, którzy raz w roku recenzują czasopisma naukowe i przyznają im miejsce w rankingu ICI Journal Master List. Obecna ocena Zeszytu to wskaźnik ICV na poziomie 87,34 co oznacza awans o 14,19 punktów. Wysoka ocena Zeszytu jest...

Więcej

5gru

Zeszyt Naukowy (41)

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu. Tym razem siedem zaprezentowanych prac koncentruje się wokół problematyki szeroko pojętego zarządzania. Zaprezentowane teksty uzyskały pozytywną recenzję i zostały tym samym dopuszczone do publikacji.

Więcej

4lip

Zeszyt Naukowy (40) - Zarządzanie

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem wszystkie artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i poświęcone są aktualnym problemom z tego zakresu. Wszystkie teksty opublikowane w bieżącym numerze periodyku pomyślnie przeszły proces recenzji i akceptacji do druku. Warto podkreślić praktyczny aspekt wszystkich...

Więcej

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.152)