Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (62)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w nowym numerze wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.

AktualnościRSS Aktualności

30cze

#Zeszyt Naukowy (63)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Czytaj dalej

Artykuły

1. INWESTOWANIE NA RYNKACH FINANSOWYCH – CZYNNIKI RACJONALNE I POZARACJONALNE

Artykuł podejmuje temat ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach finansowych. W analizie przyjęto perspektywę finansów behawioralnych. Skierowano badania w stronę nie tylko racjonalnych, ale także pozaracjonalnych czynników wpływających na inwestorów w sytuacji decyzji inwestycyjnej. Prezentowane wyniki badań są częścią badań własnych prowadzonych w ramach pracy magisterskiej i pozwalają na wskazanie dalszych, interesujących kierunków badań w obszarze finansów behawioralnych.

2. WYBRANE ZMIANY W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM UKSZTAŁTOWANE PRZEZ EPIDEMIĘ COVID-19

Artykuł dotyczy roli epidemii COVID-19 w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Dokonano w nim analizy wyzwań stojących przed współczesnymi pracodawcami w obszarze pracy zdalnej i użycia nowych technologii. Na bazie literatury przedmiotu i własnych doświadczeń biznesowych autorka dokonała analizy zmian w procesach HR-owych, które powstały lub wzmocniły się na skutek pracy zdalnej. W artykule poruszone zostały tematy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja i wdrożenie pracowników w pracy zdalnej, rozwój kompetencji menedżerskich, dbałość o wellbeing pracowników w miejscu pracy. Artykuł wskazuje również rosnące znaczenie pracy zdalnej i hybrydowej na współczesnym rynku pracy.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.136)