Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy 44

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle...

AktualnościRSS Aktualności

12gru

#Zeszyt Naukowy (44)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle ciekawej...

Czytaj dalej

Artykuły

4. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI I UWIERZYTELNIENIA W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ – STAN OBECNY I KIERUNKI ZMIAN

W artykule omówione zostały aktualne aspekty dotyczące wykorzystania narzędzi służących do identyfikacji, uwierzytelniania usług w systemach informatycznych i podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (składania oświadczeń woli) w sektorze opieki zdrowotnej. Wskazano również na nadchodzące kierunki zmian w dotychczasowym modelu zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

1. CHMURY OBLICZENIOWE W PRZETWARZANIU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

W artykule zaprezentowano praktyczne aspekty zastosowania technologii chmury obliczeniowej w obszarze przetwarzania dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym. Omówione zostały poszczególne rodzaje usług chmurowych, przesłanki wyboru konkretnych rozwiązań z perspektywy placówki medycznej oraz instytucję umowy o powierzenie danych z wykorzystaniem zasobów chmurowych w ramach transgranicznego transferu danych medycznych.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.145)