Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (52)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (52) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania...

AktualnościRSS Aktualności

27wrz

#Zeszyt Naukowy (52)

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (52) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i...

Czytaj dalej

Artykuły

3. PROGRAMOWANIE NEUROLINGWISTYCZNE I PODSTAWOWE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy programowania neurolingwistycznego (NLP). Przedstawiono w nim historię programowania neurolingwistycznego, podano możliwości jakie daje stosowanie tej techniki. Przybliżono w jaki sposób ludzki mózg odbiera i przetwarza informacje. Zaprezentowano podstawy skutecznej komunikacji. Na podstawie wyników własnego badania ankietowego ukazano wpływ stosowania technik NLP na satysfakcję klienta z obsługi, a tym samym na jego opinię na temat przedsiębiorstwa.

1. ANTYKONKURENCYJNE PRAKTYKI W RELACJACH MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI: UWAGI NA TLE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA P2B

Jednolity rynek cyfrowy (’JRC’) jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów unijnej gospodarki. Artykuł ma na celu przedstawienie wyzwań, które stoją przed legislatorem, wynikających ze popularyzacji usług pośrednictwa internetowego, które są kluczowym komponentem JRC. Rada Unii Europejskiej, świadoma problemów związanych z antykonkurencyjnymi praktykami w obszarze platform internetowych, przyjęła w ostatnim czasie Rozporządzenie w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Artykuł opisuje najbardziej istotne cechy usług pośrednictwa internetowego, co ułatwia rozumienie postanowień zawartych w nowym Rozporządzeniu. Kolejno przedmiotem opisu i analizy są główne aspekty Rozporządzenia - są to między innymi obowiązki informacyjne oraz nowe mechanizmy ochrony prawnej użytkowników biznesowych. W końcowej części artykułu są przedstawione konkluzje i ocena nadchodzących zmian prawny


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.163)