Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (49)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tematyka całości tego numeru poświęcona jest współczesnym problemom służby zdrowia związanym między innymi z:...

AktualnościRSS Aktualności

20gru

#Zeszyt Naukowy (49)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tematyka całości tego numeru poświęcona jest współczesnym problemom służby zdrowia związanym między innymi z: telemedycyną,...

Czytaj dalej

Artykuły

1. TELEMEDYCYNA W POLSCE I NA UKRAINIE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W artykule opisano problem obecnego i przyszłego wykorzystywania usług z zakresu telemedycyny na Ukrainie i w Polsce. Sytuacja w obydwu krajach jest oczywiście odmienna, ale niektóre zjawiska są dla nich wspólne. Chodzi tu o problem starzenia się społeczeństwa oraz problem zbyt małej ilości kadry medycznej, przynajmniej na niektórych obszarach krajów. Na Ukrainie przyjęto niedawno regulacje prawne dotyczące telemedycyny. W artykule zostanie podjęta próba wskazania, czym się różnią od regulacji polskich i jak wygląda ich realne stosowanie na Ukrainie. Przedstawiono również najważniejsze wnioski z badania porównawczego systemów nauczania na uczelniach medycznych w obydwu krajach tego typu zagadnień.

3. NOWE TECHNOLOGIE - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE I PROGRAMOWE W OCHRONIE DANYCH MEDYCZNYCH

W artykule omówiono wpływ niektórych nowych rozwiązań technologicznych na problem bezpieczeństwa i poufności danych medycznych oraz przedstawiono możliwe rozwiązania instytucjonalne i programowe wspierające instytucje opieki zdrowotnej w zapewnieniu, zgodnie z nowymi regulacjami, odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych medycznych. Urządzenia monitorujące parametry życiowe pacjentów i wiele innych rozwiązań telemedycznych generują ogromne ilości danych medycznych podlegających ochronie. Tajemnice przedsiębiorstwa oraz tajemnica telekomunikacyjna mogą stanowić pewien system zabezpieczeń. W artykule omówiono zasady budowy systemów informatycznych: privacy by design i privacy by default , nowe rozporządzenie e-privacy oraz kodeksy postępowania, jako elementy służące poprawie bezpieczeństwa danych medycznych. Przedstawiono także rolę oceny ryzyk oraz audytu oprogramowania w jednostkach opieki zdrowotnej w aspekcie bezpieczeństwa danych osobowych.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.163)