Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty...

AktualnościRSS Aktualności

13sie

#Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen...

Czytaj dalej

Artykuły

4. WPŁYW COACHINGU NA POTRZEBY KLIENTA

Potrzeby klientów w aspekcie ich zaspokajania jest od lat 60. XIX w przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych takich jak ekonomia, zarządzanie czy marketing i innych. Często zdarza się, iż klienci nabywają rzeczy, które nie są im w ogóle potrzebne. Celem opracowania jest odpowiedź na pytanie dlaczego klienci kupują rzeczy, które nie są im potrzebne, a jednak znalazły się w ich koszyku zakupowym? W artykule zostanie scharakteryzowany coachingu oraz jego metody i narzędzia.

2. PRYWATNOŚĆ, A KORPORACJE – BEZPIECZENSTWO INFORMACJI W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z wykorzystywania nowych technologii, a przede wszystkim z nadmiernego umieszczania informacji na wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych. Wskazano w nim także sposoby zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przez firmy takie jak Kaspersky Lab, Facebook, czy Google, a także zwrócono uwagę na ich nieetyczne zachowania wobec użytkowników i klientów.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.161)