Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty...

AktualnościRSS Aktualności

13sie

#Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen...

Czytaj dalej

Artykuły

5. MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW ISTOTNYM ELEMENTEM ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Nie ulega wątpliwości, że obecnie najważniejszy zasób każdego przedsiębiorstwa stanowią niezmiennie jego pracownicy. Kierowanie organizacją wymaga nie tylko zaangażowania kapitału finansowego oraz zastosowania nowoczesnych technik, ale również umiejętności zarządzania ludźmi. Niezbędnym elementem sprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, prowadzącym do efektywnego wykorzystania posiadanych przez pracowników umiejętności oraz kwalifikacji, jest właściwa motywacja, wsparta skutecznymi narzędzia motywowania. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie problematyki motywowania pracowników jako funkcji zarządzania oraz przedstawienie finansowych i pozafinansowych narzędzi motywowania, które determinują jakość wykonywanych przez pracowników zadań.

2. PRYWATNOŚĆ, A KORPORACJE – BEZPIECZENSTWO INFORMACJI W DOBIE NOWYCH TECHNOLOGII

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z wykorzystywania nowych technologii, a przede wszystkim z nadmiernego umieszczania informacji na wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych. Wskazano w nim także sposoby zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przez firmy takie jak Kaspersky Lab, Facebook, czy Google, a także zwrócono uwagę na ich nieetyczne zachowania wobec użytkowników i klientów.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.181)