Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (64)

Bieżące wydanie Zeszytu Naukowego zawiera artykuły, które są rezultatem współpracy naukowej nauczycieli akademickich ze studentami, a także opracowania studentów, które zostały...

AktualnościRSS Aktualności

29wrz

#Zeszyt Naukowy (64)

Bieżące wydanie Zeszytu Naukowego zawiera artykuły, które są rezultatem współpracy naukowej nauczycieli akademickich ze studentami, a także opracowania studentów, które zostały...

Czytaj dalej

Artykuły

3. ŚWIADOMOŚĆ TECHNIK MANIPULACJI PSYCHOLOGICZNEJ PRACOWNIKÓW BRANŻY IT

W artykule zostały przedstawione pojęcia z zakresu wpływu społecznego, manipulacji i świadomości. Omówiono wyniki badań własnych, z których wynika fakt, że stan wiedzy pracowników branży IT – grupie zawodowej, czyli osób o wysokim stopniu kompetencji i wykształceniu wyższym – w temacie działania technik manipulacji jest bardzo niski. Również stwierdzono wysoką nieświadomość stosowania podstawowych technik manipulacji przez badanych w życiu codziennym i zawodowym. Zapoznanie osób z tematyką wywierania wpływu i manipulacji znacząco podnosi poziom percepcji ich świadomości w tych kwestiach oraz zwiększa ich wrażliwość na stosowanie technik manipulacji powodując uznanie ich za nieetyczne i społecznie nieakceptowalne.

1. SPECYFIKA PRACY W ZESPOŁACH OPARTYCH O METODYKĘ SCRUM NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA X

Metodyka Scrum jest jednym z podejść jakie można wyróżnić w zwinnym zarządzaniu projektami Agile. Można stwierdzić, że Scrum jest rodzajem iteracyjnej pracy zespołowej. Ponadto warto dodać, że Scrum stanowi opis zbioru spotkań, narzędzi oraz ról, które w połączeniu ze sobą pomagają zespołom pracowniczym uporządkować pracę i nią zarządzać. W niniejszym opracowaniu podano istotę pracy w zespołach opartych o metodykę Scrum, dokonano analizy pracy w zespole opartym o metodykę Scrum w przedsiębiorstwie X, a także zaproponowano usprawnienia funkcjonowania zespołu scrumowego w badanym przedsiębiorstwie.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.119)