Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (58)

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. To opracowanie zawiera artykuły dotyczące elektronicznych systemów...

AktualnościRSS Aktualności

28cze

#Zeszyt Naukowy (59)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Czytaj dalej

Artykuły

4. ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY W STOMATOLOGII

Telestomatologia jest formą świadczenia usług stomatologicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma ona szczególnie duże znaczenie wtedy gdy lekarz pierwszego kontaktu albo inny pracownik zapewniający podstawową opiekę stomatologiczną potrzebuje wsparcia ze strony specjalisty. W telestomatologii korzysta się z podobnych narzędzi i scenariuszy interakcji jak w innych obszarach telemedycyny i e zdrowia, m.in. z kontaktów w trybie synchronicznym albo w trybie „zachowaj i prześlij”. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zapewnienia zdrowia jamy ustnej może mieć szczególnie duże znacznie w przypadku populacji mieszkających na terenach peryferyjnych lub izolowanych od większych ośrodków miejskich oraz w przypadku grup narażonych na ubóstwo lub inne formy deprywacji. Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że telestomatologia może mieć zastosowanie w różnych obszarach medycyny stomatologicznej.

3. CYBERCHONDRIA JAKO PRODUKT UBOCZNY INTENSYWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NA TEMAT ZDROWIA W INTERNECIE

Cyberchondria jest definiowana jako anormalne zachowanie charakteryzujące się niekontrolowanym dostępem do informacji dotyczących zdrowia znajdujących się w Internecie, co powoduje niepokój i obawy. U osób cierpiących na cyberchondrię wzmaga się strach przed możliwymi poważnymi konsekwencjami medycznymi nawet w przypadku łagodnych objawów. Co więcej, wpadają w błędne koło niepokoju i wielokrotnych poszukiwań w Internecie w celu samodzielnego zdiagnozowania swojego stanu zdrowia. Skala cyberchondrii w społeczeństwie nie jest do końca poznana. Wykorzystanie informacji dotyczących zdrowia dostępnych w Internecie może mieć pozytywny wpływ na świadomość zdrowotną i zdolność efektywnego korzystania z zasobów opieki zdrowotnej. Chociaż pojęcie wiedzy o zdrowiu i e-zdrowiu są znane co najmniej od około 20 lat, ich rola w rozwoju cyberchondrii nie została dokładnie zbadana. Oczekuje się, że mogą działać ochronnie, ale taka teza wymaga potwierdzenia.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.214)