Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (61)

W tym numerze Zeszytu Naukowego przedstawiamy opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas III Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 28 maja 2021 r.

AktualnościRSS Aktualności

14gru

#Zeszyt Naukowy (61)

W tym numerze Zeszytu Naukowego przedstawiamy opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas III Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 28 maja 2021 r.

Czytaj dalej

Artykuły

3. PRACA MENEDŻERA W FIRMIE OUTSOURCINGOWEJ NA PRZYKŁADZIE CALL CENTER

Celem artykułu była analiza roli menedżera w Call Center. W artykule dokonano charakterystyki pojęć związanych z outsourcingiem i Call Center. Przedstawiono działania menedżera, które pozwalają na skuteczne zarządzanie projektami w branży outsourcingu. Dodatkowo poruszono temat zagrożeń związanych z pracą w stresujących warunkach wraz z ich konsekwencjami. Wskazano także na zalety wdrożenia twórczego rozwiązywania problemów jako metodę łącznia celów zleceniobiorcy z celami poszczególnych członków zespołu.

5. STRES W MEDYCZNYM ŚRODOWISKU PRACY PRZED I W TRAKCIE PANDEMII

W artykule dokonano analizy pojęć psychologicznych związanych ze stresem. Przedstawiano specyfikę pracy medyków oraz skoncentrowano się na czynnikach stresogennych wpisanych w zawody medyczne. Ponadto na podstawie wyników badań własnych omówiono zmiany w czynnikach stresogennych wywołane przez pandemię.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.22)