Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy 43 - Informatyka

Zeszyt Naukowy 43 jest publikacją poświęconą w całości problematyce informatyki. Zamieszczone w Zeszycie artykuły stanowią autorskie i oryginalne opracowania pracowników...

AktualnościRSS Aktualności

21mar

#Zeszyt Naukowy (43) – Informatyka

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Tym razem opublikowane artykuły w całości dotyczą problematyki informatyki i...

Czytaj dalej

Artykuły

Algorytmy dla problemu optymalizacji przydziału uczestników do oddzielnych grup z uwzględnieniem ich preferencji

Praca omawia definicję i formalizację problemu wielokrotnego (wielowymiarowego) przydziału uczestników do oddzielnych grup, a także dobór oraz charakterystykę praktyczne dostępnych algorytmów, dostarczających jego rozwiązania. Analizowana jest także ekspresywność środków wyrażania preferencji i ograniczeń przez uczestników przydziału.

Przewidywanie przyszłości w biznesie

Wszystkie teorie zarządzania strategicznego zakładają osiąganie wybranych celów. Tym samym postulują możliwość przewidzenia przyszłości. Artykuł omawia współczesne spojrzenie na możliwość przewidzenia przyszłości w wąskim wycinku obszaru rzeczywistości interesującym biznes. Sugeruje, że wyraźne pogorszenie możliwości trafnego przewidzenia przyszłości może być ubocznym skutkiem zwiększonego wielokrotnie dopływu informacji do firm.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.124)