Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (58)

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. To opracowanie zawiera artykuły dotyczące elektronicznych systemów...

AktualnościRSS Aktualności

28cze

#Zeszyt Naukowy (59)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Czytaj dalej

Artykuły

3. CYBERCHONDRIA JAKO PRODUKT UBOCZNY INTENSYWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NA TEMAT ZDROWIA W INTERNECIE

Cyberchondria jest definiowana jako anormalne zachowanie charakteryzujące się niekontrolowanym dostępem do informacji dotyczących zdrowia znajdujących się w Internecie, co powoduje niepokój i obawy. U osób cierpiących na cyberchondrię wzmaga się strach przed możliwymi poważnymi konsekwencjami medycznymi nawet w przypadku łagodnych objawów. Co więcej, wpadają w błędne koło niepokoju i wielokrotnych poszukiwań w Internecie w celu samodzielnego zdiagnozowania swojego stanu zdrowia. Skala cyberchondrii w społeczeństwie nie jest do końca poznana. Wykorzystanie informacji dotyczących zdrowia dostępnych w Internecie może mieć pozytywny wpływ na świadomość zdrowotną i zdolność efektywnego korzystania z zasobów opieki zdrowotnej. Chociaż pojęcie wiedzy o zdrowiu i e-zdrowiu są znane co najmniej od około 20 lat, ich rola w rozwoju cyberchondrii nie została dokładnie zbadana. Oczekuje się, że mogą działać ochronnie, ale taka teza wymaga potwierdzenia.

2. CZĘŚĆ II – DANE O STANIE ZDROWIA W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ TECHNICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

Postępująca transformacja dokumentacji medycznej z postaci papierowej na elektroniczną będącą wynikiem regulacji prawnych oraz zmian organizacyjnych wciąż jest wyznawaniem dla podmiotów medycznych. Jak pokazują kontrole, instytucje lecznicze popełniają wiele błędów, co może prowadzić do zagrożenia cybernetycznego. Dodatkowo powstają nowe (dla sektora ochrony zdrowia) rozwiązania technologiczne takie jak usługi zaufania czy rejestrowane doręczenie elektroniczne, które usprawniają działanie systemu informacyjnego ochrony zdrowia, ale wymagają dostawania zarówno po stronie prawodawcy jak i samych podmiotów medycznych.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.224)