Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy 43 - Informatyka

Zeszyt Naukowy 43 jest publikacją poświęconą w całości problematyce informatyki. Zamieszczone w Zeszycie artykuły stanowią autorskie i oryginalne opracowania pracowników...

AktualnościRSS Aktualności

21mar

#Zeszyt Naukowy (43) – Informatyka

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Tym razem opublikowane artykuły w całości dotyczą problematyki informatyki i...

Czytaj dalej

Artykuły

Internetowe uczenie języka japońskiego - koncepcja

Artykuł prezentuje koncepcję internetowego systemu wspomagającego nauczanie języka japońskiego w zakresie przygotowywania do egzaminów JLTP. Celem powstania systemu jest zapełnienie istotnej niszy w obszarze e-learningowego software’u do nauki egzotycznych dla Europejczyków języków obcych. W artykule przedstawiono początkowe etapy procesu tworzenia aplikacji, a więc opis dziedziny problemu i jego analizę z uwzględnieniem modelu wymagań oraz zaprezentowano wybrane elementy projektu części funkcjonalnej systemu. W ramach prac opisywanych w niniejszym artykule w zarysie, opracowano również pełny projekt i implementację proponowanego systemu, której opis może stanowić kontynuację przedstawionych rozważań koncepcyjnych.

Planowanie produkcji wyrobów wrażliwych na modę propozycja rozwiązania

Praca omawia problem zarządzania zaopatrzeniem w przypadku planowania produkcji dla grup produktów w ramach systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Narzędzia planowania dostępne w takich systemach umożliwiają zbudowanie harmonogramu zaopatrzenia, jeśli dla poszczególnych produktów znane są dane odnoszące się do aktualnego popytu oraz/ lub prognozy.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.122)