Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy 44

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle...

AktualnościRSS Aktualności

12gru

#Zeszyt Naukowy (44)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle ciekawej...

Czytaj dalej

Artykuły

2. ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - PRZETWARZANIE DANYCH O STANIE ZDROWIA POZA MIEJSCEM ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH

Wprowadzenie EDM jako obowiązującej formy dokumentacji medycznej stawia przed świadczeniodawcami konieczność podjęcia kluczowych decyzji dotyczących systemu przetwarzania elektronicznych danych medycznych. Osoby zarządzające podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne mają dwa wyjścia: decydują się na przetwarzanie danych na terenie swojej firmy (podmiotu leczniczego) i w związku z tym godzą się na wykonywanie wielu czynności wynikających w przepisów prawa lub przekazują dane na podstawie odpowiednich umów do podmiotów profesjonalnie zajmujących się przetwarzaniem danych w innej lokalizacji, niż firma medyczna i cedują jednocześnie na podmiot otrzymujący dane wszelkie obowiązki związane z zabezpieczeniem danych.

3. WARUNKI WPROWADZENIA POWSZECHNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I UWIERZYTELNIANIA W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OPIEKI ZDROWOTNEJ

W artykule omówiono aktualne uwarunkowania implementacji usług identyfikacji elektronicznej i uwierzytelnienia za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych, które mają znaleźć zastosowanie w systemie opieki zdrowotnej. Ich wdrożenie stanowi zarazem krok milowy, jak również warunek zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa informacyjnego dla pacjentów oraz pracowników sektora opieki zdrowotnej.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.161)