Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (54)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, którego tematyka koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w...

AktualnościRSS Aktualności

20mar

#Zeszyt Naukowy (54)

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, którego tematyka koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w Zeszycie...

Czytaj dalej

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.34)