Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty...

AktualnościRSS Aktualności

13sie

#Zeszyt Naukowy (48)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen...

Czytaj dalej

Artykuły

7. UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POLSCE - KONTEKST TEORETYCZNY

Artykuł koncentruje się na uwarunkowaniach konkurencyjności banków spółdzielczych w Polsce- w kontekście teoretycznym. Główny cel artykułu stanowi przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących konkurencyjności banków spółdzielczych. W tym zakresie dokonano analizy danych zastanych w obrębie takich obszarów tematycznych jak specyfika banków spółdzielczych, pojęcia i determinantów konkurencyjności, zewnętrzne i wewnętrzne czynniki konkurencyjności banków spółdzielczych, strategiczne ujęcie konkurencyjności banków spółdzielczych, jak również rozwój banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem narzędzi konkurencyjności.

8. MOTYWACJA I JEJ WPŁYW NA JAKOŚĆ PRACY PIELĘGNIAREK W WYBRANYCH ODDZIAŁACH SZPITALNYCH PUBLICZNEJ PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA

Motywacja i jej wpływ na jakość pracy pielęgniarek na oddziałach szpitalnych w publicznej placówce słuzby zdrowia – to temat ważny, gdyż ogromnym problemem polskiego pielęgniarstwa obecnie są niepokojaco niskie zasoby kadrowe z powodu braku zainteresowania tym zawodem. Czym jest motywacja, jaki ma wpływ na pielęgniarki i organizację oraz jakie 86 miejsce jest kadr pielegniarskich oraz publicznego szpitala w systemie opieki zdrowotnej, to pytania, na które można znależć odpowiedź w artykule. Przeprowadzona analiza pozwoliła na określenie oczekiwań zawodowych pielęgniarek i umozliwiła szersze spojrzenie na badaną problematykę. Pokazano, że aby system motywacji był skuteczny i miał wpływ na wysoką jakość pracy – nie musi być idealny ale przede wszystkim dopasowany do potrzeb pracowników.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.137)