Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (58)

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. To opracowanie zawiera artykuły dotyczące elektronicznych systemów...

AktualnościRSS Aktualności

28cze

#Zeszyt Naukowy (59)

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Czytaj dalej

Artykuły

1. DANE O STANIE ZDROWIA W NOWYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH I DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

Dane o stanie zdrowia ze względu na swoją specyficzność i ważność są regulowane w wielu prawno-strategicznych dokumentach. Wdrożenie Koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Danych daje możliwość wymiany danych pomiędzy krajami pozostając tym samym transparentna i z prawem użytkowników do zarządzania własnymi informacji. Dane dotyczące zdrowia wprowadzone do elektronicznej dokumentacji medycznej powinny nadawać się do odczytu maszynowego w takim zakresie, w jakim jest to konieczne z uwagi na ponowne wykorzystanie tych danych. W odpowiedzi na rozwiązania cyberbezpieczeństwa z innych krajów UE zainicjowała projekt GAIA-X, celem uniezależnienie się od podmiotów amerykańskich i chińskich w zakresie usług chmurowych. Zadaniem projektu jest przede wszystkim wsparcie innowacji i transformacji cyfrowej na terenie UE.

4. ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY W STOMATOLOGII

Telestomatologia jest formą świadczenia usług stomatologicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma ona szczególnie duże znaczenie wtedy gdy lekarz pierwszego kontaktu albo inny pracownik zapewniający podstawową opiekę stomatologiczną potrzebuje wsparcia ze strony specjalisty. W telestomatologii korzysta się z podobnych narzędzi i scenariuszy interakcji jak w innych obszarach telemedycyny i e zdrowia, m.in. z kontaktów w trybie synchronicznym albo w trybie „zachowaj i prześlij”. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zapewnienia zdrowia jamy ustnej może mieć szczególnie duże znacznie w przypadku populacji mieszkających na terenach peryferyjnych lub izolowanych od większych ośrodków miejskich oraz w przypadku grup narażonych na ubóstwo lub inne formy deprywacji. Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że telestomatologia może mieć zastosowanie w różnych obszarach medycyny stomatologicznej.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.211)