Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (53)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. Zagadnienia tego numeru dotyczą współczesnych problemów ochrony zdrowia. Zapraszamy do...

AktualnościRSS Aktualności

29gru

#Zeszyt Naukowy (53)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. Zagadnienia tego numeru dotyczą współczesnych problemów ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury!

Czytaj dalej

Artykuły

1. TELEMONITOROWANIE W CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH: DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA I PRZEGLĄD BADAŃ NAD SKUTECZNOŚCIĄ

Telemonitorowanie oznacza zastosowanie przekazu audio, wideo i innych technologii telekomunikacyjnych do monitorowania stanu pacjenta na odległość. Choroby przewlekłe są obecnie głównym obciążeniem dla systemów ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych. Możliwość wykorzystania systemów teleinformatycznych do wsparcia pacjentów z chorobami przewlekłymi została urealniona w wyniku rozwoju technologii internetowych, a później mobilnych. Długotrwała kontrola wybranych parametrów fizjologicznych oraz wyników samooceny lub samodzielnie realizowanych przez pacjenta pomiarów jest podstawą skutecznego leczenia w wielu chorobach przewlekłych. Rozwiązania służące do telemonitorowania chorób przewlekłych opierają się zwykle na zastosowaniu urządzeń zawierających czujniki rejestrujące wybrane, istotne dla danej choroby, wskaźniki. Współczesne systemy telemonitorowania integrują przetwarzanie bez granic i technologie komunikacyjne. Wprowadzenie systemów e zdrowia pozwalających na zdalne monitorowanie s

4. PACJENT I JEGO DANE – CZĘŚĆ 2 – INTERNETOWE KONTO PACJENTA JAKO NARZĘDZIE NADZORU NAD DANYMI W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UE

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to wielofunkcyjna aplikacja elektroniczna mająca na celu usprawnienie procesów gromadzenia i przetwarzania danych w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej. W artykule została omówiona perspektywa krajowa oraz międzynarodowa w obszarze funkcjonowania podobnych do IKP platform nadzoru nad danymi wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne i aplikacje elektroniczne.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.09)