Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (47)

Zapraszamy do lektury 47 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Bieżący numer jest poświęcony interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z...

AktualnościRSS Aktualności

6cze

#Zeszyt Naukowy (47)

Zapraszamy do lektury 47 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Bieżący numer jest poświęcony interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z finansami i...

Czytaj dalej

Artykuły

STRATEGIE PODATKOWE JAKO NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Celem opracowania jest scharakteryzowanie wybranych strategii podatkowych będących narzędziem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. W artykule dokonano analizy aktualnie dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT. Wykorzystanie eksperymentu symulacyjnego pozwoliło ukazać najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące obciążeń fiskalnych jednostek gospodarczych.

IPO VS ICO. CZY TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN ZREWOLUCJONIZUJE RYNEK OFERT PUBLICZNYCH?

Technologie typu blockchain mają wiele zalet a jeszcze wiecej wad. Słusznie, że regulatorzy próbują uchronić akcjonariuszy, inwestorów przed tymi wadami i uświadamiają ryzyko inwestowania w te nowatorskie acz niebzepieczne narzędzia. Niemniej wytyczone zostały pewne kierunki zmian, których nie da się zatrzymać. Nie ma możliwości w dłuższej perspektywie utrzymania rynku ofert publicznych w obecnym kształcie, gdyż może on być nieatrakcyjny, zbyt drogi i skomplikowany dla inwestorów.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.156)