Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (50)

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i rachunkowości. Zostały one przygotowane zarówno przez...

AktualnościRSS Aktualności

11mar

#Zeszyt Naukowy (50)

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i rachunkowości. Zostały one przygotowane zarówno przez...

Czytaj dalej

Artykuły

4. KOSZTY OSOBOWE PRZEDMIOTEM POMIARU W RACHUNKOWOŚCI

W niniejszym artykule dokonano analizy kosztów osobowych jako przedmiotu pomiaru w rachunkowości. Ukazano znaczenia kosztów osobowych w każdej działalności gospodarczej, wskazano na konieczność dokonywania ich pomiaru, a także zaprezentowano koszty jako narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. W części empirycznej omówiono miejsce kosztów osobowych w strukturze rodzajowej kosztów Spółki X za okres 2013-2015 oraz przedstawiono relację kosztów osobowych do przychodów netto ze sprzedaży w Spółce X.

1. COACHING – NARZĘDZIE W RĘKACH [NIE] DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW

Niniejszy artykuł podejmuje temat stosunkowo młodej w Polsce dziedziny jaką jest coaching. Autor analizuje skąd wzięło się tak popularne słowo, a także z czym się wiąże. Przedstawiono założenia profesji coachingu, a także różnice jakie są pomiędzy coachingiem a pracą psychologa.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.142)