Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy 43 - Informatyka

Zeszyt Naukowy 43 jest publikacją poświęconą w całości problematyce informatyki. Zamieszczone w Zeszycie artykuły stanowią autorskie i oryginalne opracowania pracowników...

AktualnościRSS Aktualności

21mar

#Zeszyt Naukowy (43) – Informatyka

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Tym razem opublikowane artykuły w całości dotyczą problematyki informatyki i...

Czytaj dalej

Artykuły

Przewidywanie przyszłości w biznesie

Wszystkie teorie zarządzania strategicznego zakładają osiąganie wybranych celów. Tym samym postulują możliwość przewidzenia przyszłości. Artykuł omawia współczesne spojrzenie na możliwość przewidzenia przyszłości w wąskim wycinku obszaru rzeczywistości interesującym biznes. Sugeruje, że wyraźne pogorszenie możliwości trafnego przewidzenia przyszłości może być ubocznym skutkiem zwiększonego wielokrotnie dopływu informacji do firm.

Algorytmy dla problemu optymalizacji przydziału uczestników do oddzielnych grup z uwzględnieniem ich preferencji

Praca omawia definicję i formalizację problemu wielokrotnego (wielowymiarowego) przydziału uczestników do oddzielnych grup, a także dobór oraz charakterystykę praktyczne dostępnych algorytmów, dostarczających jego rozwiązania. Analizowana jest także ekspresywność środków wyrażania preferencji i ograniczeń przez uczestników przydziału.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.127)