Strona główna


#

Umiędzynarodowienie oraz elektroniczne
upowszechnianie za pośrednictwem
sieci Internet czasopisma Zeszyt Naukowy

Zeszyt Naukowy (61)

W tym numerze Zeszytu Naukowego przedstawiamy opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas III Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 28 maja 2021 r.

AktualnościRSS Aktualności

31mar

#Zeszyt Naukowy (62)

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w nowym numerze wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.

Czytaj dalej

Artykuły

1. UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY MARKETINGU LGBT+

Niniejszy artykuł podejmuje temat marketingu LGBT+. Autor przedstawia istotę i uwarunkowania tego rodzaju marketingu, zachowania konsumenckie społeczności LGBT+, a także różnice pomiędzy marketingiem LGBT+ w Polsce i na świecie.

5. STRES W MEDYCZNYM ŚRODOWISKU PRACY PRZED I W TRAKCIE PANDEMII

W artykule dokonano analizy pojęć psychologicznych związanych ze stresem. Przedstawiano specyfikę pracy medyków oraz skoncentrowano się na czynnikach stresogennych wpisanych w zawody medyczne. Ponadto na podstawie wyników badań własnych omówiono zmiany w czynnikach stresogennych wywołane przez pandemię.


Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.23)