Zeszyt naukowy 8

()

Wydanie: 2008

Liczba artykułów: 1

Opracowanie stanowi zbiór 14 artykułów prezentujących treści z zakresu kilku dziedzin ekonomicznych: ekonomii, rachunkowości, bankowości i giełdy, prawa gospodarczego, informatyki i statystyki. W obszarze ekonomii zaprezentowano następujące zagadnienia: zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych w pomoc rozwojową zwłaszcza dla krajów słabo rozwiniętych (LDC), ocenę potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki, znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu transportu, analizę bezrobocia i problem ubóstwa w Unii Europejskiej oraz zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa. W zakresie rachunkowości podjęto tematy: proces harmonizacji sprawozdawczości finansowej, metody wyceny instrumentów finansowych oraz controlling finansowy. Z tematyki bankowość i giełda przedstawiono problematykę: kredytów mieszkaniowych, rachunku zysków i strat wynikających z działalności kredytowej banku oraz oferty publiczne. Z zakresu prawa gospodarczego podjęto próbę oceny dwóch nowelizacji ustawy ubezpieczenia w aspekcie ochrony konsumenta. Z zakresu informatyki i statystyki przedstawiono modelowanie systemów dynamicznych oraz elementy procedury porządkowania liniowego obiektów wielocechowych. Teresa Kamińska – Blichowska. Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy. Aneta Ziółkowska. Ocena potencjału innowacyjnego Polski na tle krajów unii europejskiej – wybrane zagadnienia. Małgorzata Kożuch. Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu. Paweł Kawa. Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej. Sylwia Bętkowska-Lenik. Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie. Bartosz Banduła. Harmonizacja procesu sprawozdawczości finansowej a potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. Joanna Garlińska-Bielawska, Paweł Bielawski. Metody wyceny instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sylwia Krajewska. Znaczenie controllingu finansowego w działalności przedsiębiorstwa. Waldemar Wodniak. Udział polskich banków komercyjnych w rządowym programie – mieszkaniowy kredyt z dopłatami „Rodzina na swoim”. Zofia Wydymus. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat banku dla oceny efektywności działalności kredytowej. Konrad Kosierkiewicz. Publiczna oferta akcji – przyczyny sukcesu rynku Initial Public Offering (IPO) w Polsce w ostatnich latach i perspektywy na przyszłość. Monika Szaraniec. Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach gospodarczych – rozszerzona ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia. Anna Grobel-Kijanka. System dynamics modeling with vensim. Artur Figurski. Koncepcja badań w zakresie wykorzystania procedur porządkowania liniowego do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Artykuły

Jak bardzo interesujący był ten artykuł?

Kliknij na gwiazdkę, aby zagłosować

Średnia ocena / 5. Głosów:

Jak narazie nikt nie głosowal.
Szukaj
Redakcja

Redaktor naczelny:
dr Magdalena Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redaktorzy: 
Zarządzanie i Informatyka:
dr Artur Figurski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Paweł Kawa – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Janusz Majewski – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Finanse i Rachunkowość:
mgr Zofia Wydymus – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
dr Magdalena-Kowalska Musiał – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Redakcja językowa (j. angielski):
mgr Janusz Szczygieł – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Sekretarz Redakcji:
dr Bartosz Banduła – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie