Strona główna


Recenzenci

Zgodnie ze standardami wydawnictw naukowych redakcja Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie nie podaje nazwisk recenzentów konkretnych wydań czasopisma.

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w Zeszycie są recenzowane przez zewnętrznych recenzentów, którzy nie są związani z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Procedura recenzji zakłada, że wraz ze złożeniem tekstu do redakcji autorzy podpisują oświadczenie zawierające m.in. stwierdzenie o samodzielności pracy, zgodzie na poddanie tekstu procedurze antyplagiatowej oraz honorowaniu standardu open access.
Redakcja przestrzega standardy „dobre praktyki w zakresie recenzji”, a lista recenzentów jest publikowana na stronach WWW Zeszytu Naukowego.

Pobierz formularz recenzji

Skład rady naukowej

 • Prof. dr hab. Bogusław Wiernek - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dresler - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Aneta Ziółkowska - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Dr Monika Szaraniec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr Paweł Kawa - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Rudolf Sivak - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Dr Jana Peliova - Ekonomická univerzita v Bratislave

Recenzenci

 • Prof. dr hab. Jan Rudy - Ekonomická univerzita v Bratislave
 • ThDr. Peter Borza, PhD. - UP w Prešove
 • Prof. Maria Jose Ecalona Cuaresma - Universidad de Sevilla
 • Prof. dr hab. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, prof. PO - Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechnika Opolska
 • dr Tomasz Cieplak - Politechnika Lubelska
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Trąbka - Uniwersytet Jagielloński
 • dr Ireneusz Dominik - Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr inż. Tadeusz Woźny - Akademia Górniczo-Hutnicza

Recenzja wydań tradycyjnych (do 2012 roku)

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Łukasz Popławski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Krystyna Rajzer - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jan Targalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.105)