Strona główna


Archiwum

Zeszyt Naukowy (64)

Wydanie: 2022

Liczba artykułów: 4

Bieżące wydanie Zeszytu Naukowego zawiera artykuły, które są rezultatem współpracy naukowej nauczycieli akademickich ze studentami, a także opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas IV Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 2 czerwca 2022 r.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (63)

Wydanie: 2022

Liczba artykułów: 0

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (62)

Wydanie: 2022

Liczba artykułów: 4

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w nowym numerze wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (61)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 5

W tym numerze Zeszytu Naukowego przedstawiamy opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas III Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 28 maja 2021 r.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (60)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 3

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (59)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 3

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (58)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 4

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. To opracowanie zawiera artykuły dotyczące elektronicznych systemów przetwarzania danych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (57)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 3

Zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (56)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. W opracowaniu znajdują się artykuły dotyczące współczesnych problemów zarządzania.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (55)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (55) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i poświęcone są aktualnym zagadnieniom z tego zakresu.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (54)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, którego tematyka koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w Zeszycie mają charakter interdyscyplinarny i mogą być pomocne nie tylko w procesie dydaktycznym, ale również mogą służyć praktykom życia gospodarczego.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (53)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią kolejnego wydania Zeszytu Naukowego WSZiB. Zagadnienia tego numeru dotyczą współczesnych problemów ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury!

Artykuły

Zeszyt Naukowy (52)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego (52) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem wszystkie opracowania dotyczą szeroko rozumianej problematyki zarządzania i poświęcone są aktualnym zagadnieniom z tego zakresu.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (51)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury 51 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Poszczególne opracowania tego wydania charakteryzuje podejście wieloaspektowe i interdyscyplinarne, co w warunkach złożoności współcześnie zachodzących procesów gospodarczych wydaje się konieczne.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (50)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i rachunkowości. Zostały one przygotowane zarówno przez pracowników naukowych, jak i studentów.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (49)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 7

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tematyka całości tego numeru poświęcona jest współczesnym problemom służby zdrowia związanym między innymi z: telemedycyną, konsekwencjami wprowadzenia RODO w działalności podmiotów leczniczych, nowymi rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na problem bezpieczeństwa i poufności danych medycznych. Dwa teksty zostały poświęcone tematyce sztucznych sieci neuronowych. Zapraszamy do lektury!

Artykuły

Zeszyt Naukowy (48)

Wydanie: 2018

Liczba artykułów: 8

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem publikowane teksty są owocem pracy studentów i młodych pracowników nauki. Zgłoszone do wydawnictwa teksty przeszły pełen cykl wydawniczy i uzyskały pozytywne recenzje, co determinuje fakt ich wydania. Opublikowane w zeszycie teksty stanowią wynik badań młodych naukowców głównie z zakresu nauk społecznych - w tym zarządzania, marketingu, finansów czy prawa. Praktyczny wymiar publikowanych wyników badań pozwala na ich zastosowanie zarówno w procesie dydaktycznym, jak też w życiu gospodarczym. Zapraszamy do lektury!

Artykuły

Zeszyt Naukowy (47)

Wydanie: 2018

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury 47 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Bieżący numer jest poświęcony interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z finansami i ekonomią. Zapraszamy do lektury!

Artykuły

Zeszyt Naukowy (46)

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem wszystkie artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i poświęcone są aktualnym problemom z tego zakresu. Wszystkie teksty opublikowane w bieżącym numerze periodyku pomyślnie przeszły proces recenzji i akceptacji do druku. Warto podkreślić praktyczny aspekt wszystkich publikowanych artykułów, co pozwala na ich wykorzystanie zarówno w dyskursie naukowym, jak też procesie dydaktycznym.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (45)

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Bieżący numer poświęcony jest interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z zarządzaniem i ekonomią.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 44

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle ciekawej oraz aktualnej z punktu widzenia zmian instytucjonalnych i reform systemu ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury!

Artykuły

Zeszyt Naukowy 43 - Informatyka

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 6

Zeszyt Naukowy 43 jest publikacją poświęconą w całości problematyce informatyki. Zamieszczone w Zeszycie artykuły stanowią autorskie i oryginalne opracowania pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Opublikowana została też jedna praca przygotowana przez Studenta kierunku Informatyka pod opieką dr. inż. Małgorzaty Żabińskiej oraz dr inż. Janusza Majewskiego. Wszystkie opublikowane prace uzyskały pozytywne recenzje niezależnych recenzentów, a tym samym zostały dopuszczone do opublikowania.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 42 - Finanse i Zarządzanie

Wydanie: 2016

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu. Tym razem opublikowane teksty mają charakter interdyscyplinarny. Trzy pierwsze artykuły poświęcone zostały problematyce informatyzacji służby zdrowia i najnowszym aspektom tego procesu. Kolejny tekst dotyczy w całości problematyce finansowania edukacji na poziomie wyższym w Polsce, w tym z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE. Ostatni artykuł to nowatorskie spojrzenie na system informacyjny jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb zarządzania. Wszystkie opublikowane w tym numerze Zeszytu teksty zyskały pozytywną recenzję zewnętrznego recenzenta i zostały dopuszczone do druku.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 41 - Zarządzanie

Wydanie: 2016

Liczba artykułów: 7

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu. Tym razem siedem zaprezentowanych prac koncentruje się wokół problematyki szeroko pojętego zarządzania. Zaprezentowane teksty uzyskały pozytywną recenzję i zostały tym samym dopuszczone do publikacji.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 40 - Zarządzanie

Wydanie: 2016

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem wszystkie artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i poświęcone są aktualnym problemom z tego zakresu. Wszystkie teksty opublikowane w bieżącym numerze periodyku pomyślnie przeszły proces recenzji i akceptacji do druku. Warto podkreślić praktyczny aspekt wszystkich publikowanych artykułów, co pozwala na ich wykorzystanie zarówno w dyskursie naukowym, jak też procesie dydaktycznym.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 39 - Finanse

Wydanie: 2016

Liczba artykułów: 12

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego, którego profil koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w Zeszycie mają charakter interdyscyplinarny, a wszystkie zamieszczone teksty przeszły pomyślnie proces recenzji.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 38 - Zarządzanie

Wydanie: 2015

Liczba artykułów: 7

Zapraszamy do lektury najnowszego Zeszytu Naukowego, którego profil koncentruje się wokół problemów zarządzania. Poszczególne opracowania cząstkowe charakteryzuje podejście wieloaspektowe i interdyscyplinarne, co w warunkach złożoności zachodzących współcześnie procesów gospodarczych wydaje się nieodzowne. Wszystkie prezentowane artykuły zostały poddane zewnętrznej recenzji i zostały pozytywnie zaopiniowane. Redaktorem naukowym wydania jest dr Paweł Kawa.

Artykuły

Zeszyt naukowy 37 - Zarządzanie

Wydanie: 2015

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu, który w całości został poświęcony problemom zarządzania informacją w służbie zdrowia.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 36 - Zarządzanie

Wydanie: 2015

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego. Kolejne wydanie Zeszytu poświęcone jest współczesnym problemom zarządzania. Wszystkie artykuły uzyskały pozytywną recenzję i zostały dopuszczone do publikacji.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 35 - Zarządzanie

Wydanie: 2015

Liczba artykułów: 4

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, w którym prezentujemy artykuły naukowe poświęcone problemom szeroko rozumianego zarządzania. Wszystkie teksty opublikowane w bieżącym wydaniu otrzymały pozytywną recenzję wydawniczą i zostały tym samym dopuszczone do publikacji.

Artykuły

Zeszyt Naukowy (nr 34) - Nauki Ekonomiczne i Społeczne

Wydanie: 2014

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu. Tym razem prace w nim zamieszczone poświęcone są zagadnieniom finansowym, informatycznym oraz socjologicznym. Interdyscyplinarność wydania pozwala na wykorzystanie publikowanych artykułów w procesie dydaktycznym, jak też w praktyce gospodarczej.

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 33) - Zarządzanie

Wydanie: 2014

Liczba artykułów: 6

Powszechna informatyzacja ochrony zdrowia staje się faktem. Wiele osób proces informatyzacji utożsamia tylko i wyłącznie z przejściem z papierowej na elektroniczną postać dokumentacji medycznej pacjenta. Jednak cały proces jest o wiele bardziej złożony. Dane i informacje w postaci elektronicznej wiążą się z nowymi możliwościami ich gromadzenia, przekazywania, udostępniania i archiwizowania. Naturalnym zachowaniem podmiotów świadczących usługi medyczne jest zwrócenie się do podmiotów zewnętrznych, świadczących szeroko pojęte usługi informatyczne, o pomoc przy przetwarzaniu bardzo dużej ilości danych o stanie zdrowia, jak również dostarczeniu odpowiedniego oprogramowania, oraz archiwizację danych i zabezpieczenie ich zgodnie z obowiązującymi w tej dziedzinie standardami. Wszystkie podmioty świadczące usługi zdrowotne w niedługim czasie będą musiały uwzględnić, w swoich systemach informatycznych oraz aplikacjach dedykowanych przetwarzanie danych o stanie zdrowia, nowe narzędzia służące identyfikacji oraz uwierzytelnianiu dokumentów tj. elektroniczną kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz kartę specjalisty medycznego. Odpowiednio przygotowany system, przy pomocy tych narządzi, umożliwi z jednej strony świadczeniodawcy podpisanie elektronicznej dokumentacji medycznej podpisem elektronicznym, z drugiej strony świadczeniodawcy i aptece wysłanie odpowiedniego komunikatu do Systemu Informacji Medycznej, który jest jednym z modułów wdrażanego obecnie systemu informacji w ochronie zdrowia. Jednocześnie jesteśmy świadkami niezwykle dynamicznych zmian technologicznych, które mają ułatwić lub umożliwić zakładane rozwiązania. Chodzi tutaj przede wszystkim o model tzw. chmury obliczeniowej, jako miejsca przetwarzania danych o stanie zdrowia. Niestety rozwiązania prawne nie nadążają za rozwojem technologii i większość podmiotów staje przed problemem, czy powierzenie danych podmiotom zewnętrznym oferującym zarówno „wirtualne przestrzenie”, jak i często gotowe oprogramowanie służące przetwarzaniu danych o stanie zdrowia, jest możliwe do zrealizowania bez konsekwencji prawnych. Dalej nieuregulowany jest problem świadczenia usług w zakresie telekonsultacji, które funkcjonują mimo braku dedykowanych temu problemowi regulacji prawnych. W niniejszym numerze Zeszytów Naukowych zamieszczamy teksty, które omawiają tylko najbardziej podstawowe zagadnienia związane z usługami oferowanymi przez chmury obliczeniowe oraz omawiają szerzej potencjalne możliwości zastosowania chmur obliczeniowych w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej. Specyfika danych medycznych , konieczność ich prawnej ochrony oraz wymagania organizacyjne i prawne stawiane przed systemami informacyjnymi w ochronie zdrowia, generują cały szereg problemów i wątpliwości dotyczących ewentualnego zastosowania chmur obliczeniowych, jako potencjalnego rozwiązania dla planowanego systemu informacyjnego funkcjonującego w opiece zdrowotnej. Brak regulacji prawnych, odnoszących się do zastosowania chmur obliczeniowych w opiece zdrowotnej, tak na poziomie krajowym jak i Unii Europejskiej, opóźnia zastosowanie tych rozwiązań. Z drugiej strony, analizując założenia zintegrowanego systemu informacyjnego opieki zdrowotnej, proponowanego w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia z 2011 roku, oraz planowanej aktualizacji z roku 2014, wydaje się, że chmury obliczeniowe mogą być realnym rozwiązaniem technologicznym dla tak pomyślanego systemu. Dyskusja nad powyższymi problemami oraz wskazanie potencjalnych rozwiązań i koniecznych do przeprowadzenia regulacji prawnych, stanowi niezbędny etap do rozpoczęcia praktycznej realizacji koncepcji zastosowania chmur obliczeniowych w polskim systemie informacyjnym w opiece zdrowotnej. W rozdziale pierwszym przedstawiono najważniejsze cechy przetwarzania w chmurze obliczeniowej w aspekcie ich ewentualnego zastosowania do przetwarzania danych w systemie opieki zdrowotnej. Perspektywy wprowadzenia modelu chmury obliczeniowej w polskim systemie ochrony zdrowia są tematem kolejnego rozdziału. Kolejne trzy rozdziały prezentują najważniejsze zagadnienia prawne dotyczące przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych oraz specyfikę danych medycznych i wymagania prawne dotyczące ich przetwarzania. Numer zamykają rozważania dotyczące potencjalnego zastosowania chmur obliczeniowych w szeroko pojętej telemedycynie. Duża część problemów nie została omówiona, jako że według autorów nie ma to w obecnej sytuacji uzasadnienia. Trudno bowiem rozpatrywać problemy umów z dostawcami chmur obliczeniowych w czasie, kiedy ustawodawca nie rozstrzygnął dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w chmurach obliczeniowych, kontrolowanych przez podmioty zewnętrzne, czy rozstrzygać problem, kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w chmurach obliczeniowych. Należy poczekać na regulacje prawne związane z przetwarzaniem danych w chmurach obliczeniowych. Również regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych wymagają dostosowania do wszechobecnych smartfonów i chmur obliczeniowych.

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 32) - Zarządzanie

Wydanie: 2014

Liczba artykułów: 6

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego (32) Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Tym razem publikowane przez nas teksty poświęcone są problematyce zarządzania i socjologii organizacji. Wszystkie opublikowane teksty uzyskały pozytywną recenzję wydawniczą i zostały dopuszczone do opublikowania. Artykuły naukowe stanowiące treść niniejszego wydania mogą być pomocne nie tylko w procesie dydaktycznym, ale mogą również służyć praktyką życia gospodarczego. Redaktorem naukowym wydania jest dr Artur Figurski.

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 31) - Zarządzanie

Wydanie: 2014

Liczba artykułów: 6

Zeszyt Naukowy 31 Zarządzanie zawiera cztery interdyscyplinarne opracowania z zakresu zarządzania, ekonomii (w tym analizy myśli ekonomicznej), marketingu oraz informatyki. Artykuły opublikowane w Zeszycie Naukowym są owocem prac badawczych pracowników Wydziału Zarządzania i Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zamieszczone w Zeszycie prace uzyskały pozytywną recenzję (recenzent zagraniczny). Redaktorem wydania jest dr Artur Figurski.

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 30) - Zarządzanie

Wydanie: 2013

Liczba artykułów: 11

W warunkach postępującej globalizacji i złożoności procesów gospodarowania konieczne staje się wieloaspektowe i interdyscyplinarne podeście do analizy uwarunkowań i czynników determinujących zarządzanie w ramach różnych obszarów funkcjonowania gospodarki i poszczególnych organizacji. Efekt pogłębionych i różnokierunkowych badań w tym zakresie stanowi niniejszy Zeszyt Naukowy (nr 30). Wszystkie prezentowane artykuły zostały poddane recenzji przez Zewnętrznego Recenzenta z zagranicznego ośrodka naukowego i zostały pozytywnie zaopiniowane. Redaktorem naukowym wydania jest dr Paweł Kawa, Prorektor WSZiB ds. nauki.

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 29) - Finanse

Wydanie: 2013

Liczba artykułów: 5

Zapraszamy do lektury nowego wydania "Zeszytu". Tym razem publikowane teksty związane są z szeroko pojętą tematyką finansową. Wszystkie publikowane artykuły uzyskały pozytywną recenzję (zewnętrzna recenzja zagraniczna).

Artykuły

Zeszyt naukowy (nr 28) - Socjologia

Wydanie: 2013

Liczba artykułów: 6

Artykuły

Zeszyt Naukowy (nr 27) - Zarządzanie

Wydanie: 2013

Liczba artykułów: 11

Zeszyt Naukowy 27 Zarządzanie zawiera 11 interdyscyplinarnych opracowań z zakresu zarządzania, ekonomii (w tym ekonomii behawioralnej), marketingu oraz finansów. Artykuły opublikowane w Zeszycie Naukowym są owocem prac badawczych pracowników Wydziału Zarządzania i Informatyki Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Opublikowane prace uzyskały pozytywną recenzję i zostały dopuszczone do opublikowania.

Artykuły

Zeszyt naukowy 26

Wydanie: 2012

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 25

Wydanie: 2012

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 24

Wydanie: 2012

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 23

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 22

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 21

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 20

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 19

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 18

Wydanie: 2011

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 15-16

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

Artykuły

Zeszyt naukowy 14

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

Zeszyt naukowy 14. Socjologia nr 4 to publikacja, na którą składa się 9 artykułów, przygotowanych przez badaczy z różnych ośrodków akademickich, związanych z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz z kierunkiem Socjologia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. Wspólną platformą wszystkich zawartych tu opracowań stanowi obserwacja socjologiczna, rzetelne analizy źródłowe, badania publiczności, charakterystyka mediów: Internetu, telewizji i prasy oraz badanie konkretnych komunikatów reklamowych. Agnieszka Hess dokonuje analizy funkcji mediów i ich przekazu zjawiska korupcji w państwie demokratycznym. Autorka podejmuje próbę wskazania form aktywności mediów w zakresie tematyzowania wydarzeń, atrakcyjności przekazu medialnego zjawiska korupcji oraz omówienia problemów, które powstają w efekcie przekazu medialnego zjawisk korupcji przez dziennikarzy i media. Marta Juza i Michał Piotr Pręgowski przedstawiają wyniki badan własnych dotyczących zaangażowania młodych polskich prosumnetów w kulturze partycypacji. Autorzy opracowania za podstawę rozważań wybrali netykietę, czyli kod etyczny w sieci. Alojzy Morzyniec przedstawia dwa opracowania, pierwsze dotyczy społecznych konsekwencji globalizacji gospodarczej. Autor dostrzega w etyce religijnej źródło pomocy w procesie budowy nowego globalnego sprawiedliwego społeczeństwa. Drugie opracowanie dotyczy koncepcji oraz funkcji religii oraz duchowości w życiu współczesnego człowieka a zarazem współczesnego społeczeństwa. Paweł Napieracz omawia funkcje i role współczesnego nauczyciela, na podstawie badan własnych podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie czy współczesny nauczyciel może tylko uczyć czy także wychowywać. Marcjanna Nóżka omawia problem zjawiska „dzieci ulicy”, wskazuje źródła, formy i oblicza niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży oraz omawia sposoby pomocy temu zaniedbanemu środowisku. Agnieszka Ogonowska przedstawia podstawowe wymiary określające sposoby funkcjonowania jednostki we współczesnej kulturze zdominowane przez nowe media. Maria Świątkiewicz-Mośny i Aleksandra Wagner prezentują wyniki badań na temat społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego wpisanych w dyskurs prasowy w Polsce w ostatnich latach. Elżbieta Titis prezentuje problematykę kształcenia ustawicznego w społeczeństwie wiedzy. Autorka omawia europejskie oraz lokalne - podejmowane w Małopolsce- inicjatywy ustawicznego kształcenia. Wysoki merytoryczny walor opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym dla szerokiego adresu odbiorców: studentów socjologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa i pedagogiki. Za recenzje z cennymi uwagami i sugestiami, które wzbogaciły jakość niniejszej publikacji dziękuję Panu Profesorowi Bogusławowi Skowronkowi. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 13

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

"Zeszyt Naukowy nr 13. Zarządzanie nr 3" zawiera 10 opracowań przygotowanych przez studentów WSZiB, dotyczących istotnych aspektów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W artykułach poruszana jest tematyka z następujących obszarów: outplacementu, zarządzania jakością, organizacyjnego tworzenia wiedzy zgodnie z koncepcją japońską, oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, merchandisingu, marketingu relacji, efektywności marketingu wystawienniczego, problematyki komunikacji interpersonalnej, istoty perswazji i manipulacji, komunikacji niewerbalnej oraz programowania neurolingwinistycznego. Agnieszka Drzewniak przedstawia pracę o charakterze przeglądowym, która dotyczy problematyki outplacementu, zwłaszcza w zakresie oceny skuteczności procesów restrukturyzacji zatrudnienia. Małgorzta Gwóźdź i Gabriela Moskal omawiają wybrane techniki merchandisingu wraz z ilustracjami praktycznego zastosowania reguł w placówkach detalicznych. Piotr Michalec przybliża znaczenie programowania neurolingwistycznego w procesie negocjacyjnym. Agata Murzańska przedstawia proces zawierania transakcji w aspekcie komunikacji, omówione zostały zasady rządzące grami. Olga Strukowska-Kozień w pierwszym opracowaniu charakteryzuje ujęcie procesowe marketingu relacji, a w drugim przybliża reguły wpływu społecznego według R. Cialdiniego. Elżbieta Titis omawia cechy współczesnej organizacji opartej na wiedzy zgodnie z koncepcja japońską. Paweł Wojciechowski przybliża znaczenie norm jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Urszula Wygoda podejmuje próbę oceny efektywności i skuteczności udziału przedsiębiorstwa w targach. Marta Zakrzewska omawia funkcje komunikacji interpersonalnej w procesie negocjacyjnym. Wysoki merytoryczny walor opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 12

Wydanie: 2010

Liczba artykułów: 1

"Zeszyt Naukowy 12. Finanse i Bankowość nr 6”, stanowi zbiór trzynastu artykułów o zróżnicowanej tematyce z obszaru finansów i bankowości. Opracowania mają jednolitą konstrukcję, a co najważniejsze ich przedmiotem rozważań są problemy aktualne i merytorycznie ważne. Bartosz Banduła podejmuje istotne zagadnienie z zakresu finansów, związane z kosztami i korzyściami przystąpienia Polski do strefy euro. Rafał Bednarski ukierunkował rozważania na aktualny problem badawczy z zakresu finansów, związany z wartością przedsiębiorstw internetowych. Mariusz Bołoz przedstawia problem efektu dyspozycji, mieszczący się w badaniach z zakresu finansów. Teresa Kamińska-Blichowska i Kaja Pękala analizują aktualny problem z zakresu finansów międzynarodowych, dotyczący wpływu kryzysu finansowego na sytuację ekonomiczno-finansową banku Irlandii – Bank of Ireland. Paweł Kawa prezentuje aktualny problem z zakresu finansów, związany z określeniem czynników determinujących inwestycje, które mogą być przedmiotem oddziaływania Banku Centralnego. Małgorzata Kożuch omawia problem z zakresu restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Sylwia Krajewska prezentuje walory informacyjne sprawozdań finansowych pro forma oraz wskazuje możliwości ich wykorzystania w zarządzaniu jednostką gospodarczą. Omawiany problem mieści się w zakresie planowania finansowego. Renata Papież podejmuje ważny problem badawczy z zakresu bankowości, omawiając rolę morskich listów zastawnych w niemieckim banku morskim Deutsche Schiffsbank AG. Anna Stronczek i Iwona Wieczerzak przedstawiają problem badawczy z zakresu finansów i ubezpieczeń - model wyboru ubezpieczyciela. Monika Szaraniec ukazuje pozycję prawną konsumenta wobec bankowego tytułu egzekucyjnego. Opracowanie zawiera problem z zakresu prawa i bankowości. Robert Szaraniec omawia problem badawczy z zakresu bankowości, dotyczący aktualnych uwarunkowań prawnych procesów sekurytyzacyjnych stosowanych w polskim sektorze bankowym. Zofia Wydymus ukazuje przejawy podziału pionowego kont w nawiązaniu do funkcji współczesnej rachunkowości. Omawiana problematyka dotyczy wyceny bilansowej oraz rozwiązań ewidencyjnych wybranych składników majątku przedsiębiorstwa. Jolanta Zombirt przedstawia problem badawczy z zakresu finansów międzynarodowych dotyczący reformy infrastruktury regulacyjno-nadzorczej w Unii Europejskiej. Zawartość merytoryczna opracowań, jej wysoki poziom daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Składam serdeczne podziękowania Panu Profesorowi Bronisławowi Micherdzie za cenne sugestie i uwagi, które dodatnio wpłynęły na walor Zeszytu Naukowego, Pani Dziekan Zofii Wydymus za wysiłek merytoryczny przy opracowywaniu niniejszego Zeszytu oraz Panu Bartoszowi Bandule za ujednolicenie strony technicznej opracowań. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 11

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Zeszyt Naukowy nr 11 zawiera 16 opracowań o charakterze interdyscyplinarnym. Treści zawarte w poszczególnych artkułach pochodzą ze zróżnicowanych dyscyplin naukowych: zarządzania, marketingu, statystyki, rachunkowości, finansów oraz prawa. Prace z zakresu zarządzania obejmują 6 opracowań. Małgorzata Baś-Mazur przedstawia typologiczną teorię karier J. Hollanda w planowaniu ścieżki zawodowej, autorka dodatkowo ilustruje to zagadnienie wynikami badań własnych. Joanna Dreżewska podejmuje tematykę roli konfliktów w teorii zarządzania oraz przedstawia sposoby i techniki wspomagające ich rozwiązywanie. Tomasz Kafel analizuje system zarządzania kompetencjami pracowniczymi w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Krakowie. Katarzyna Kotulska omawia motywy i formy internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz bariery i przewagi warunkujące stopień umiędzynarodowienia MŚP. Sylwia Krajewska charakteryzuje cechy i predyspozycje controllera w przedsiębiorstwie oraz przedstawia relacje między kontrolerem a skarbnikiem i menedżerem. Barbara Siuta-Tokarska prezentuje problem wykorzystania zasobów pracy na jego tle charakteryzuje zmiany w liczbie aktywnych przedsiębiorstw oraz osób w nich pracujących w latach 1996-2007 w Polsce. Prace z zakresu marketingu obejmują 3 opracowania. Joanna Brandys omawia zagadnienia uczestnictwa dzieci w procesie badań marketingowych pod względem organizacji specyficznych warunków oraz metod badawczych. Jan W. Wiktor identyfikuje naturę strategii przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym oraz przedstawia strategię międzynarodowego rozwoju korporacji transnarodowej. Dominika Woźny omawia konsumpcję dób trwałych w aspekcie zachowań młodych nabywców, autorka prezentuje również wyniki badań własnych zachowań nabywczych na rynku odzieży i obuwia. Prace ze statystyki obejmują 3 opracowania. Beata Basiura i Anna Czapkiewicz przedstawiają modele funkcji połączeń, rozkłady brzegowe, estymację parametrów funkcji połączeń oraz przeprowadzone badania na 42 indeksach giełd światowych od 2 stycznia2000 do 31października 2008 roku. Artur Figurski omawia podstawy teoretyczne szeregów Fouriera poprzez odpowiednio skonstruowane funkcje matematyczne. Barbara Jabłońska-Firek i Arkadiusz Utrata prezentują analizę predykcji z wykorzystaniem trendu pełzającego, która obejmuje oceny jakości predyktora i prognoz, na przykładzie wydobycia węgla kamiennego w Polsce w latach 1995-2007. Prace z rachunkowości zawierają 2 opracowania. Sylwia Bętkowska ukazuje miejsce kapitału obrotowego w strukturze determinant wartości przedsiębiorstwa. Małgorzata Białas omawia wykorzystanie kapitału obrotowego netto przy ocenie zdolności kredytowej na przykładzie wybranych dwóch banków. Renata Papież przygotowała opracowanie z zakresu finansów, w którym przedstawia szczegółową analizę polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych. Beata Superson-Polowiec i Monika Szaraniec podjęły temat aktualnego stanu prawnego oraz różnic interpretacyjnych występujących przy stosowaniu przepisów oraz orzecznictwa w zakresie dobowego i tygodniowego okresu odpoczynku. Wysoki merytoryczny walor opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Za recenzję z cennymi uwagami i sugestiami, które wzbogaciły jakość niniejszej publikacji dziękuję Pani Profesor Krystynie Rajzer. Panu Dziekanowi Arturowi Figurskiemu pragnę podziękować za zaangażowanie i wysiłek merytoryczny w pracach redakcyjnych, a Panu Bartoszowi Bandule za redakcję techniczną opracowań. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 10

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Artykuły zamieszczone się w 10 Zeszycie Naukowym - Finanse i Bankowość, zostały złożone przez studentów studiów I stopnia Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W większości są to ich pierwsze artykuły mające charakter pracy naukowej. Niniejszy zeszyt składa się z 14 tekstów poruszających istotne i aktualne problemy z dziedziny finansów i rachunkowości. Sonia Baczyńska przedstawia rolę bilansu dla potrzeb oceny sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstw oraz określa, na podstawie rachunku zysków i strat, strukturę kształtowania wyniku finansowego. Bartosz Banduła wskazuje na zasadność badania płynności finansowej jednostki gospodarczej w ujęciu statycznym i dynamicznym, oraz podejmuje próbę oceny ryzyka płynności z uwzględnieniem statystycznych miar ryzyka. Jolanta Barańska omawia możliwości inwestowania w monety bulionowe przez jednostkę gospodarczą, wyjaśnia przyczyny zwiększonego popytu na złoto oraz omawia zasady wyceny tego instrumentu finansowego. Rafał Bednarski podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące skuteczności polityki monetarnej prowadzonej przez EBC oraz polityki monetarnej prowadzonej przez banki krajowe w zakresie nie tylko stabilizacji cenowej, lecz również działań na rzecz wzrostu gospodarczego. Agnieszka Mazurek i Damian Pokorniak omawiają rolę rezerw w zabezpieczeniu przedsiębiorstw przed ryzykiem towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Izabela Pawłowska przedstawia znaczenie środków UE dla rozwoju energetyki w Polsce. Marzena Porwoł analizuje popyt na kredyt dla sektora MSP w Polsce, ukazuje wpływ polityki banku na wielkość akcji kredytowej z uwzględnieniem branży kredytobiorcy oraz przedstawia analizę porównawczą w tym zakresie w skali międzynarodowej. Justyna Rychlik przybliża wybrane problemy z zakresu rachunkowości kreatywnej w pozytywnym ujęciu oraz ukazuje istotne zagadnienia z zakresu agresywnej rachunkowości, podając przykłady zniekształceń w tworzeniu informacji finansowej. Anna Serafin w swoim artykule ukazuje możliwe formy inwestycji w nieruchomości oraz przedstawia zamknięte fundusze nieruchomości jako inwestycji pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem płynących dla inwestorów korzyści, w tym możliwości łatwej dywersyfikacji portfela. Katarzyna Sowińska przedstawia perspektywę rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Olga Strukowska – Kozień podejmuje ważny i dość skomplikowany problem współczesnych celów działalności przedsiębiorstwa, związany z kreowaniem wartości przedsiębiorstwa dla jego akcjonariuszy. Elżbieta Titis przedstawia wpływ wiedzy, w rozumieniu własności intelektualnej, na osiąganie korzyści ekonomicznych. Wiktor Woźniak przeprowadza analizę możliwości stosowania polityki amortyzacyjnej w ujęciu prawa bilansowego. Wysoki poziom merytoryczny opracowań daje możliwość wykorzystania materiałów w procesie dydaktycznym WSZiB. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 9

Wydanie: 2009

Liczba artykułów: 1

Zeszyt naukowy 9. Socjologia to kolejne (trzecie) już w historii wydziału opracowanie przygotowane przez pracowników naukowych WSZiB w Krakowie. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny z wykorzystaniem perspektywy socjologicznej, tematy podjęte przez autorów pochodzą z następujących obszarów badawczych: socjologii wizualnej, socjologii kultury, procesu komunikowania się, edukacji medialnej, kapitału społecznego oraz metodologii badań jakościowych. Tematyka przedstawień wizualnych towarzyszących permanentnie współczesnemu człowiekowi w kontekście odczytywania treści jak i interpretacji funkcji obrazów zawartych w określonych kontekstach jest podjęta przez P. Budziło w dwóch artykułach. Kolejno M. Juza podejmuje rozważania dotyczące środowiska Internetu, w którym na skutek procesów interakcji wykształcają się systemy norm i wartości określające wzory zachowań. Autorka charakteryzuje dwa obszary kulturowe: kulturę wczesnego Internetu oraz kulturę komercyjno-masową. Następny artykuł dotyczy kwestii zaufania w kontekście kapitału społecznego przedstawionego przez A. Morzyńca i studentkę M. Zapałowicz. Autorzy omawiają kulturę zaufania i poziom kapitału społecznego w Polsce. P. Napieracz podejmuje dyskusję na temat kanonu kultury narodowej, jego uwarunkowań, mechanizmów reprodukcyjnych jak i osłabiających kanon. M. Nóżka przedstawia temat związany z obszarem metodologii badań jakościowych w zakresie zastosowania paradygmatu interpretatywnego w naukach społecznych. A. Ogonowska eksploruje tematykę szeroko rozumianej edukacji medialnej z uwzględnieniem statusu ontologicznego nauki. K. Piątkowski przestawia interesujący historyczny wątek związany z internowaniem w Szwecji trzech polskich okrętów podwodnych podczas II Wojny Światowej. A. Prokopowicz podejmuje temat z zakresu procesu komunikowania się wskazując zarówno na bariery oraz sposoby ich eliminacji. M. Schab dokonuje analizy pola politycznego, społecznego i gospodarczego w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego. M. Świątkiewicz-Mośny i A. Wagner przedstawiają model komunikacyjny związany z przepływem informacji studentom na uczelniach wyższych. Wyrażam głębokie przekonanie, że lektura nasycona tak aktualnymi ważnymi i wielowątkowymi tematami, okaże się niezwykle interesująca nie tylko w wymiarze poznawczym, ale zachęci do poszukiwania odpowiedzi na pytania jeszcze nie zadane. Magdalena Kowalska-Musiał

Artykuły

Zeszyt naukowy 8

Wydanie: 2008

Liczba artykułów: 1

Opracowanie stanowi zbiór 14 artykułów prezentujących treści z zakresu kilku dziedzin ekonomicznych: ekonomii, rachunkowości, bankowości i giełdy, prawa gospodarczego, informatyki i statystyki. W obszarze ekonomii zaprezentowano następujące zagadnienia: zaangażowanie międzynarodowych instytucji finansowych w pomoc rozwojową zwłaszcza dla krajów słabo rozwiniętych (LDC), ocenę potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki, znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu transportu, analizę bezrobocia i problem ubóstwa w Unii Europejskiej oraz zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa. W zakresie rachunkowości podjęto tematy: proces harmonizacji sprawozdawczości finansowej, metody wyceny instrumentów finansowych oraz controlling finansowy. Z tematyki bankowość i giełda przedstawiono problematykę: kredytów mieszkaniowych, rachunku zysków i strat wynikających z działalności kredytowej banku oraz oferty publiczne. Z zakresu prawa gospodarczego podjęto próbę oceny dwóch nowelizacji ustawy ubezpieczenia w aspekcie ochrony konsumenta. Z zakresu informatyki i statystyki przedstawiono modelowanie systemów dynamicznych oraz elementy procedury porządkowania liniowego obiektów wielocechowych. Teresa Kamińska - Blichowska. Działalność międzynarodowych instytucji finansowych wspierających rozwój gospodarczy. Aneta Ziółkowska. Ocena potencjału innowacyjnego Polski na tle krajów unii europejskiej - wybrane zagadnienia. Małgorzata Kożuch. Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju transportu. Paweł Kawa. Bezrobocie i zagrożenie ubóstwem w rozszerzonej Unii Europejskiej. Sylwia Bętkowska-Lenik. Zarządzanie ryzykiem we współczesnym przedsiębiorstwie. Bartosz Banduła. Harmonizacja procesu sprawozdawczości finansowej a potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. Joanna Garlińska-Bielawska, Paweł Bielawski. Metody wyceny instrumentów finansowych w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sylwia Krajewska. Znaczenie controllingu finansowego w działalności przedsiębiorstwa. Waldemar Wodniak. Udział polskich banków komercyjnych w rządowym programie - mieszkaniowy kredyt z dopłatami "Rodzina na swoim". Zofia Wydymus. Wartość poznawcza rachunku zysków i strat banku dla oceny efektywności działalności kredytowej. Konrad Kosierkiewicz. Publiczna oferta akcji - przyczyny sukcesu rynku Initial Public Offering (IPO) w Polsce w ostatnich latach i perspektywy na przyszłość. Monika Szaraniec. Pojęcie konsumenta w ubezpieczeniach gospodarczych - rozszerzona ochrona konsumenta w umowie ubezpieczenia. Anna Grobel-Kijanka. System dynamics modeling with vensim. Artur Figurski. Koncepcja badań w zakresie wykorzystania procedur porządkowania liniowego do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Artykuły

Zeszyt naukowy 7

Wydanie: 2008

Liczba artykułów: 1

Zeszyt Naukowy Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości jest efektem podjęcia trudu i wysiłku pracy naukowej przez najmłodszych reprezentantów społeczności akademickiej - studentów wydziału FiR. W numerze 7 Zeszytów zaprezentowanych zostanie 12 artykułów poruszających najbardziej aktualną problematykę z zakresu finansów, bankowości oraz ekonomii.: Agnieszka Adamska, Struktura rozrachunków a płynność finansowa przedsiębiorstwa Bartosz Banduła, Metodologia wykorzystania pieniężnych w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa Anna Bernacka-Dziemba, Prawa poboru - zagadka inwestora Monika Ćwierz, Leasing a kredyt jako alternatywne źródła finansowania zasobów Grzegorz Horwacik, Finansowe aspekty lokacji kapitału emerytalnego Izabela Pawłowska, Rola kredytów w generowaniu korzyści ekonomicznych Marzena Porwoł, Rozwój rynku e-commerce w Polsce Anna Serafin, Rozwój usług i produktów instytucji zbiorowego inwestowania w świetle nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych Justyna Sieprawska, Rachunek przepływów pieniężnych jako podstawa oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa i szacowania jego wartości dochodowej Olga Strukowska-Kozień, Paweł Wojciechowski, Sekurytyzacja szansą dla polskich przedsiębiorstw Mariusz Tamowski, Analiza fundamentalna i techniczna na rynkach finansowych Elżbieta Titis, Maksymalizacja zysku jako cel działalności przedsiębiorstwa a odpowiedzialność społeczna

Artykuły

Zeszyt naukowy 6

Wydanie: 2007

Liczba artykułów: 1

W roku 2006 WSZiB w Krakowie odbyła się konferencja naukowa na temat roli i zadań szkół wyższych w procesie kształtowania w naszym kraju tego, co zyskało swoje miano jako "społeczeństwo wiedzy" lub "społeczeństwo oparte na wiedzy". Prezentowane w pierwszej części numeru "Zeszytów Naukowych WSZiB w Krakowie" teksty to pokłosie owej konferencji. Druga część tekstów ukazała się w półroczniku naukowym "Nauka i szkolnictwo wyższe" , wydawanym przez Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, współorganizatora konferencji. Jacek Kochanowski, Szkolnictwo wyższe w procesie budowania społeczeństwa wiedzy w Polsce. Ewa Augustyniak, Kreatywna transmisja wiedzy Igor Borkowski, Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy - doświadczenia z realizacji projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Wiesław Byrski, Cele strategiczne przekazywania wiedzy w środowisku nowych technologii informatycznych Seweryn Cichoń, Jakość w edukacji szkół wyższych w XXI wieku po wejściu Polski do Unii Europejskiej Wojciech Jarecki Szkoła wyższa jako miejsce tworzenia kwalifikacji zawodowych, Łucja Kapralska, Uczelnia techniczna jako podmiot w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie Tadeusz Kowalewski, Uczelnie wyższe w nowych ośrodkach akademickich jako miejsce tworzenia wiedzy. Agata Maksymowicz, Studenci wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Kompetencje studentów i licealistów w zakresie posługiwania się wiedzą o związkach Wiesław Szot, Dialog edukacyjny kluczem do sukcesu pedagogicznego w szkolnictwie wyższym XXI wieku B. Superson-Polowiec, Równe traktowanie w zatrudnieniu

Artykuły

Zeszyt Naukowy 4 - Socjologia

Wydanie: 2006

Liczba artykułów: 0

(red.) Jacek Kochanowski, Agnieszka Ogonowska W dniach 7 - 8 maja 2005 roku na Wydziale Socjologii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Oblicza przemian. Społeczne, gospodarcze i polityczne aspekty polskiej transformacji". Przedstawione w pierwszej części niniejszego tomu teksty są pokłosiem owej konferencji, efektem wspólnego namysłu reprezentantów i reprezentantek różnych dyscyplin nad tym, co dokonało się w Polsce po demokratyzacji naszego kraju w 1989 roku. Druga cześć tomu Międzyprzestrzenie dyskursów: między rzeczywistością odbiorcy a światem mediów poświęcone zostały problematyce związków między różnymi mediami oraz tekstami kultury. Autorzy pracy koncentrują się przede wszystkim na analizie tekstów literackich, internetowych i audiowizualnych w perspektywie szeroko rozumianej intermedialności, intertekstaulności i pantekstualizmu. Cześć I. Oblicza przemian. Społeczne, kulturowe i gospodarcze aspekty polskiej transformacji Jacek Kochanowski, Oblicza polskiej transformacji. Wprowadzenie Izabela Desperak, Anna Sołtys Feminizacja biedy. Czy można jej zapobiec? Czy można pomóc? Aleksandra Sylwester, Agnieszka Burska, Kobiecizm, kobiecość czy androgynia? Czyli czyje interesy reprezentują polskie feministki Sławomira Kamińska - Berezowska Feministyczne koncepcje kobiety wyzwolonej a styl życia żon górników w III RP Wojciech Wojtkuński, Bartosz Wysocki Reakcja łańcuchowa? Zmiana ustrojowa w Polsce i jej wpływ na kraje Europy Środkowo - Wschodniej z perspektywy ogólnej teorii systemów Krzysztof Sidorkiewicz, Budowa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia Monika Mazurek, Relacja pomiędzy Orientacją Dominacji Społecznej, a poglądami politycznymi Magdalena Rek, Wojciech Woźniak Polityka wobec dziedziczenia nierówności społecznych. Opinie polskich parlamentarzystów. Piotr Długosz ,Trauma wielkiej zmiany. Przypadek Podkarpacia, Beata Bykowska, Nadwaga i otyłość jako czynniki wykluczenia społecznego. Magdalena Cichoń, Proces transformacji polskiego systemu bankowego przed i po wejściu do Unii Europejskiej Malwina Szczepkowska, Kształtowanie się zmian własnościowych w spółkach pracowniczych regionu zachodniopomorskiego Magdalena Kowalska - Musiał, Proces zarządzania relacjami z klientem - nowa koncepcja marketingu Cześć II. Międzyprzestrzenie dyskursów: miedzy rzeczywistością odbiorcy a światem mediów Agnieszka Ogonowska, Współczesne praktyki dyskursywne: intertekstualność, intermedialność, pantekstualizm Magda Denik, Dzieci atomu na srebrnym ekranie Magdalena Roszczynialska, Fanfiction jako świadectwo odbioru Zbigniew Bauer, Teoria fikcji. Fikcje teorii Bogusław Skowronek, W sieci znaków. Pantekstualizm a edukacja

Artykuły

Zeszyt Naukowy 5 - Finanse i rachunkowość

Wydanie: 2006

Liczba artykułów: 0

red. Zofia Wydymus W zeszycie zostanie zaprezentowanych 17 artykułów przygotowanych przez pracowników i studentów WSZiB w Krakowie. Zakres prezentowanych treści obejmuje aktualną problematykę z bankowości, finansów, rachunkowości i ekonomii. 1.Paweł Kawa, Sektor bankowy w województwie małopolskim. Stan obecny i tendencje rozwojowe 2.Sylwia Lenik, Zarządzanie płynnością finansową w procesie racjonalizacji ryzyka bankowego 3.Zofia Wydymus, Znaczenie segmentów wynikowych w ocenie zyskowności przedsiębiorstwa 4.Renata Szlachta, Fundusze strukturalne, zasady rozliczania ich dotacji 5.Artur Figurski, System redukcji ryzyka w polskich szpitalach poprzez podwyższanie jakości wykonywanych usług 6.Sylwia Lenik, Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji bankructwa podmiotu gospodarczego 7.Marta Wolska, Kontroling jako narzędzie zarządzania grupą kapitałową - wybrane problemy 8.Magdalena Kowalska-Musiał, Morfologia relacji dostawca - organizacja - klient 9.Dominika Woźny, Pomiar rentowności klientów ? przegląd metod 10.Artur Figurski, Ocena zagrożeń naturalnych w kopalni jako element podejmowania decyzji w warunkach ryzyka przy wykorzystaniu teorii gier statystycznych 11.Paweł Kawa, Możliwości oddziaływania polityki ekonomicznej na wzrost gospodarczy w świetle "nowych" teorii wzrostu 12.Sylwia Krajewska, Ekonomiczna wartość dodana jako miernik oceny wartości przedsiębiorstwa 13.Beata Superson-Polowiec, Udział w szkoleniu a czas pracy 14.Borys Makary, Próba zastosowania analitycznego wartościowania pracy w przedsiębiorstwie 15.Paweł Michał Zieliński, Źródła informacji, a koszty prowadzenia serwisu internetowego 16.Piotr Olszewski, Barbara Szulkowska, Faktoring - szansa na rozwój przedsiębiorstw 17.A. Grobel-Kijanka, B. Banduła, Znowu brak konsekwencji w podatkach

Artykuły

Zeszyt Naukowy 2 - Informatyka

Wydanie: 2005

Liczba artykułów: 0

(red.) Renata Słota Pierwszy numer wydziału Informatyki. Siedem artykułów opracowanych, przez najlepszych absolwentów wydziały Infomatyki. 1.Waldemar Doniec, STRATEGIE KSZTAŁTOWANIA RUCHU W SIECI WAN 2.Paweł Marchewka, OBIEKTOWO ZORIENTOWANA SYMULACJA RUCHU ULICZNEGO 3.Szczepan Gawlik, ZARZĄDZANIE SERWISEM INTERNETOWYM Z POZIOMU UŻYTKOWNIKA 4.Marcin Kulik, BUDOWA PAJĄKA INTERNETOWEGO 5.Łukasz Barcik, DOSTĘP DO KLASTRA OBLICZENIOWEGO PRZEZ WEB SERWIS 6.Eryk Woźniak, Dariusz Ślęzak, SYSTEM REJESTROWANIA I WYSZUKIWANIA INFORMACJI DLA AUDYCJI RADIOWYCH 7.Jan Sepielak, WIZUALIZACJA OBIEKTÓW I ICH RELACJI

Artykuły

Zeszyt Naukowy 3 - Finanse i Bankowość

Wydanie: 2005

Liczba artykułów: 0

(red.) Zofia Wydymus Mają Państwo w rękach już drugi numer Zeszytów Naukowych Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, w którym znajdą Państwo 19 artykułów przygotowanych przez najlepszych studentów tego kierunku. 1.Agnieszka Adamska, Wpływ zysku na wartość przedsiębiorstwa dla właścicieli 2.Bartosz Banduła, Ocena wybranej spółki giełdowej według reguł finansowych na przykładzie grupy Sokołów S.A. 3.Michał Baran, Inwestycje jako szczególne zasoby majątkowe we współczesnym przedsiębiorstwie 4.Michał Baran, Rola giełdy papierów wartościowych w finansowaniu spółek akcyjnych 5.Karina Gilewska, Wpływ działalności kredytowej i depozytowej na wynik finansowy banku 6.Monika Horeczy, Business Process Offshoring – globalna restrukturyzacja przedsiębiorstw w świecie i w Polsce 7.Iwona Jaros, Opodatkowanie paliw w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską 8.Grzegorz Kaczmarczyk, Efektywność funduszy inwestycyjnych 9.Gabriela Kalęba, Istota banku spółdzielczego na rynku usług bankowych 10.Paweł Katra, Bartosz Komorowski, Venture capital - kapitał na rozwój 11.Katarzyna Kędziora, Konsekwencje stosowania zasady podstawy memoriałowej w pomiarze korzyści ekonomicznych jednostki 12.Szymon Kocel, Ekonomiczno – socjologiczny aspekt wpływu bezrobocia na funkcjonowanie społeczeństwa 13.Małgorzata Kozioł, Formy opodatkowania a dochodowość podmiotów gospodarczych 14.Dorota Kruczek, Rachunkowość budżetowa jako źródło informacji dla postrzegania dyscypliny finansów publicznych 15.Kinga Kubis, Działalność kredytowa banku 16.Łukasz Mleczko, Piotr Kurasz, Możliwości finansowania za pomocą instrumentów rynku pieniężnego (porównanie wybranych instrumentów) 17.Marcin Semberecki, Decentralizacja finansów publicznych a efektywność ich wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego 18.Ewa Zdebska, Zmiany w podatku od towarów i usług po 1 maja 2004r. – odliczanie częściowe 19.Aneta Zwijacz- Kozica, Wybór optymalnej formy opodatkowania na wybranych przykładach.

Artykuły

Zeszyt Naukowy 1 - Zarządzanie i Marketing

Wydanie: 2004

Liczba artykułów: 0

(red.) Łukasz Wacławik Prezentuje i promuje aktywność naukową pracowników. Zebrane w nim artykuły dotyczą różnych dziedzin szeroko pojętych nauk ekonomicznych. Są tu prace z zakresu rachunkowości, ekonomii, rynków kapitałowych, bankowości. 1.Joanna Brandys, Kwestionariusz - podstawowy instrument pomiarowy w badaniach marketingowych 2.Artur Figurski, O pewnych metodach doboru cech diagnostycznych w badaniach taksonomicznych 3.Paweł Kawa, Wpływ polityki podatkowej na inwestycje. Analiza teoretyczna, wyniki badań empirycznych, rekomendacje dla polityki gospodarczej 4.Paweł Kawa, Teorie wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe i rekomendacje pod adresem polityki ekonomicznej 5.Magdalena Kowalska-Musiał, Aukcje elektroniczne - jako współczesna transformacja aukcji tradycyjnych 6.Sylwia Krajewska, Finansowe instrumenty controllingu strategicznego 7.Dominika Woźny, Marketing partnerski - relacje przedsiębiorstwa z klientami kluczowymi

ArtykułyCopyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.771)