Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (50)

Wydanie: 2019

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury nowego wydania Zeszytu Naukowego. Artykuły poświęcone są szeroko rozumianej problematyce zarządzania i rachunkowości. Zostały one przygotowane zarówno przez pracowników naukowych, jak i studentów.


1. COACHING – NARZĘDZIE W RĘKACH [NIE] DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW

mgr Anna Zapiór

Niniejszy artykuł podejmuje temat stosunkowo młodej w Polsce dziedziny jaką jest coaching. Autor analizuje skąd wzięło się tak popularne słowo, a także z czym się wiąże. Przedstawiono założenia profesji coachingu, a także różnice jakie są pomiędzy coachingiem a pracą psychologa.

Pobierz PDF

2. BUDOWANIE RELACJI Z JEDNOSTKĄ NARCYSTYCZNĄ W ŚRODOWISKU PRACY – DOBRE PRAKTYKI

mgr Joanna Dreżewska, dr Justyna Michniak-Szladerba

Artykuł traktuje o trudnościach w budowania relacji z osobą narcystyczną w środowisku pracy. Podstawowym celem jest pokazanie wpływu narcyzmu na relację w miejscu pracy oraz znalezienie zasobów w osobach współpracujących, które pozytywnie będą wpływać na dalszy kształt, rozwój relacji i przełożą się na atmosferę środowiska pracy i osiągane wyniki. Łącząc wiedzę z obszaru psychologii i zarządzania ludźmi, autorki podjęły próbę konstrukcji katalogu dobrych praktyk, który może stanowić przyczynek do budowy narzędzia wspierającego zarówno osoby narcystyczne, jak i osoby z nimi współpracujące.

Pobierz PDF

3. COACHING A NOWY PARADYGMAT KARIERY

dr Karolina Strzelczyk

W prezentowanym artykule zawarte zostały teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania coachingu w kontekście nowego paradygmatu kariery. Dynamika zmian zachodzących na współczesnym rynku pracy stawia szereg wymagań zarówno przed pracownikami, jak również przed całymi przedsiębiorstwami. Treści artykułu oscylują wokół zagadnień związanych ze zdefiniowaniem pojęcia „coaching” i jego zastosowania w różnych momentach rozwoju kariery zawodowej. Oddziaływania te ujęte zostały w kontekście nowego paradygmatu kariery, który został również dookreślony jako pojęcie w niniejszym artykule.

Pobierz PDF

4. KOSZTY OSOBOWE PRZEDMIOTEM POMIARU W RACHUNKOWOŚCI

lic. Dorota Góra, dr Magdalena Kowalska-Musiał

W niniejszym artykule dokonano analizy kosztów osobowych jako przedmiotu pomiaru w rachunkowości. Ukazano znaczenia kosztów osobowych w każdej działalności gospodarczej, wskazano na konieczność dokonywania ich pomiaru, a także zaprezentowano koszty jako narzędzia wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi. W części empirycznej omówiono miejsce kosztów osobowych w strukturze rodzajowej kosztów Spółki X za okres 2013-2015 oraz przedstawiono relację kosztów osobowych do przychodów netto ze sprzedaży w Spółce X.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.317)