Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (47)

Wydanie: 2018

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury 47 numeru Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Bieżący numer jest poświęcony interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z finansami i ekonomią. Zapraszamy do lektury!


E-PRYWATNOŚĆ W PERSPEKTYWIE USTAWODAWCY UNIJNEGO

Weronika Wojturska

Rozwój rynku nowych technologii polegający w dużej mierze na zbieraniu danych i dokonywaniu na nich operacji, szczególnie komercyjnych może stanowić istotne zagrożenie dla prawa dla prywatności użytkowników sieci. W obliczu wyzwań jakie pociąga za sobą rozbudowana infrastruktura informatyczna autorka podejmuje się oceny prawnej kondycji prawa do prywatności w łączności elektronicznej w perspektywie dotychczasowych regulacji unijnych i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analizie na tle orzecznictwa poddane zostanie funkcjonowanie prawa do bycia zapomnianym, a także wybrane zagadnienia wdrażanych rozwiązań rozporządzenia 2016/679 (RODO).

Pobierz PDF

IPO VS ICO. CZY TECHNOLOGIA BLOCKCHAIN ZREWOLUCJONIZUJE RYNEK OFERT PUBLICZNYCH?

dr Konrad Kosierkiewicz

Technologie typu blockchain mają wiele zalet a jeszcze wiecej wad. Słusznie, że regulatorzy próbują uchronić akcjonariuszy, inwestorów przed tymi wadami i uświadamiają ryzyko inwestowania w te nowatorskie acz niebzepieczne narzędzia. Niemniej wytyczone zostały pewne kierunki zmian, których nie da się zatrzymać. Nie ma możliwości w dłuższej perspektywie utrzymania rynku ofert publicznych w obecnym kształcie, gdyż może on być nieatrakcyjny, zbyt drogi i skomplikowany dla inwestorów.

Pobierz PDF

MOBILITY TRENDS AND THEIR IMPACT ON EMPLOYMNET IN HUNGARY BETWEEN 2010-2015

dr Zsófia Ásványi, dr Eszter Barakonyi, dr Iván Zádori

International and Hungarian labor markets are influenced by many factors. The amount of people available to the labor market is of great importance; as well as the principles and social strategies affecting the people, well-being and living standards; the efficiency of social security; and the existence of social and professional mobility. These trends generate a great challenge on the labor market everywhere in the Central-Eastern Europe and in Hungary as well. This paper presents the mobility trends of Hungary between the period of 2010 and 2015 and focusing on the impacts of employment of the country.

Pobierz PDF

STRATEGIE PODATKOWE JAKO NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

mgr Piotr Ziarkowski

Celem opracowania jest scharakteryzowanie wybranych strategii podatkowych będących narzędziem nowoczesnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. W artykule dokonano analizy aktualnie dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT. Wykorzystanie eksperymentu symulacyjnego pozwoliło ukazać najbardziej optymalne rozwiązania dotyczące obciążeń fiskalnych jednostek gospodarczych.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.152)