Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (62)

Wydanie: 2022

Liczba artykułów: 2

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi w nowym numerze wydania Zeszytu Naukowego WSZiB.


1. INWESTOWANIE NA RYNKACH FINANSOWYCH – CZYNNIKI RACJONALNE I POZARACJONALNE

mgr Anita Bil, dr Justyna Michniak-Szladerba

Artykuł podejmuje temat ryzyka związanego z inwestowaniem na rynkach finansowych. W analizie przyjęto perspektywę finansów behawioralnych. Skierowano badania w stronę nie tylko racjonalnych, ale także pozaracjonalnych czynników wpływających na inwestorów w sytuacji decyzji inwestycyjnej. Prezentowane wyniki badań są częścią badań własnych prowadzonych w ramach pracy magisterskiej i pozwalają na wskazanie dalszych, interesujących kierunków badań w obszarze finansów behawioralnych.

Pobierz PDF

2. WYBRANE ZMIANY W ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM UKSZTAŁTOWANE PRZEZ EPIDEMIĘ COVID-19

dr Karolina Strzelczyk

Artykuł dotyczy roli epidemii COVID-19 w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Dokonano w nim analizy wyzwań stojących przed współczesnymi pracodawcami w obszarze pracy zdalnej i użycia nowych technologii. Na bazie literatury przedmiotu i własnych doświadczeń biznesowych autorka dokonała analizy zmian w procesach HR-owych, które powstały lub wzmocniły się na skutek pracy zdalnej. W artykule poruszone zostały tematy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takie jak rekrutacja i wdrożenie pracowników w pracy zdalnej, rozwój kompetencji menedżerskich, dbałość o wellbeing pracowników w miejscu pracy. Artykuł wskazuje również rosnące znaczenie pracy zdalnej i hybrydowej na współczesnym rynku pracy.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.153)