Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (58)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 4

Serdecznie zachęcamy do lektury najnowszego wydania Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości. To opracowanie zawiera artykuły dotyczące elektronicznych systemów przetwarzania danych oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia.


1. DANE O STANIE ZDROWIA W NOWYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH I DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ

dr hab Mariusz Duplaga, Szczepan Jakubowski, Artur Romaszewski

Dane o stanie zdrowia ze względu na swoją specyficzność i ważność są regulowane w wielu prawno-strategicznych dokumentach. Wdrożenie Koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Danych daje możliwość wymiany danych pomiędzy krajami pozostając tym samym transparentna i z prawem użytkowników do zarządzania własnymi informacji. Dane dotyczące zdrowia wprowadzone do elektronicznej dokumentacji medycznej powinny nadawać się do odczytu maszynowego w takim zakresie, w jakim jest to konieczne z uwagi na ponowne wykorzystanie tych danych. W odpowiedzi na rozwiązania cyberbezpieczeństwa z innych krajów UE zainicjowała projekt GAIA-X, celem uniezależnienie się od podmiotów amerykańskich i chińskich w zakresie usług chmurowych. Zadaniem projektu jest przede wszystkim wsparcie innowacji i transformacji cyfrowej na terenie UE.

Pobierz PDF

2. CZĘŚĆ II – DANE O STANIE ZDROWIA W ŚWIETLE NOWYCH WYZWAŃ TECHNICZNYCH, PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA

dr hab Mariusz Duplaga, Szczepan Jakubowski, Mariusz Kielar, Artur Romaszewski

Postępująca transformacja dokumentacji medycznej z postaci papierowej na elektroniczną będącą wynikiem regulacji prawnych oraz zmian organizacyjnych wciąż jest wyznawaniem dla podmiotów medycznych. Jak pokazują kontrole, instytucje lecznicze popełniają wiele błędów, co może prowadzić do zagrożenia cybernetycznego. Dodatkowo powstają nowe (dla sektora ochrony zdrowia) rozwiązania technologiczne takie jak usługi zaufania czy rejestrowane doręczenie elektroniczne, które usprawniają działanie systemu informacyjnego ochrony zdrowia, ale wymagają dostawania zarówno po stronie prawodawcy jak i samych podmiotów medycznych.

Pobierz PDF

3. CYBERCHONDRIA JAKO PRODUKT UBOCZNY INTENSYWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI NA TEMAT ZDROWIA W INTERNECIE

dr hab Mariusz Duplaga, Mateusz Kobryn

Cyberchondria jest definiowana jako anormalne zachowanie charakteryzujące się niekontrolowanym dostępem do informacji dotyczących zdrowia znajdujących się w Internecie, co powoduje niepokój i obawy. U osób cierpiących na cyberchondrię wzmaga się strach przed możliwymi poważnymi konsekwencjami medycznymi nawet w przypadku łagodnych objawów. Co więcej, wpadają w błędne koło niepokoju i wielokrotnych poszukiwań w Internecie w celu samodzielnego zdiagnozowania swojego stanu zdrowia. Skala cyberchondrii w społeczeństwie nie jest do końca poznana. Wykorzystanie informacji dotyczących zdrowia dostępnych w Internecie może mieć pozytywny wpływ na świadomość zdrowotną i zdolność efektywnego korzystania z zasobów opieki zdrowotnej. Chociaż pojęcie wiedzy o zdrowiu i e-zdrowiu są znane co najmniej od około 20 lat, ich rola w rozwoju cyberchondrii nie została dokładnie zbadana. Oczekuje się, że mogą działać ochronnie, ale taka teza wymaga potwierdzenia.

Pobierz PDF

4. ZASTOSOWANIE TELEMEDYCYNY W STOMATOLOGII

dr hab Mariusz Duplaga, Agata Sobecka-Wajdzik

Telestomatologia jest formą świadczenia usług stomatologicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ma ona szczególnie duże znaczenie wtedy gdy lekarz pierwszego kontaktu albo inny pracownik zapewniający podstawową opiekę stomatologiczną potrzebuje wsparcia ze strony specjalisty. W telestomatologii korzysta się z podobnych narzędzi i scenariuszy interakcji jak w innych obszarach telemedycyny i e zdrowia, m.in. z kontaktów w trybie synchronicznym albo w trybie „zachowaj i prześlij”. Wykorzystanie nowoczesnych technologii dla zapewnienia zdrowia jamy ustnej może mieć szczególnie duże znacznie w przypadku populacji mieszkających na terenach peryferyjnych lub izolowanych od większych ośrodków miejskich oraz w przypadku grup narażonych na ubóstwo lub inne formy deprywacji. Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że telestomatologia może mieć zastosowanie w różnych obszarach medycyny stomatologicznej.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.255)