Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (61)

Wydanie: 2021

Liczba artykułów: 5

W tym numerze Zeszytu Naukowego przedstawiamy opracowania studentów, które zostały zaprezentowane podczas III Studenckiej Sesji Naukowej WSZiB, która odbyła się 28 maja 2021 r.


1. UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY MARKETINGU LGBT+

Jarosław Dobosik

Niniejszy artykuł podejmuje temat marketingu LGBT+. Autor przedstawia istotę i uwarunkowania tego rodzaju marketingu, zachowania konsumenckie społeczności LGBT+, a także różnice pomiędzy marketingiem LGBT+ w Polsce i na świecie.

Pobierz PDF

2. NEGOCJACJE W PRACY Z KLIENTEM W CALL CENTER

Magda Mazur

Głównym celem artykułu jest przedstawienie technik sprzedażowych, strategii negocjacji oraz etapów negocjacji podejmowanych przez doradcę telefonicznego w Call Center. W badaniach zostało postawione pytanie jakie techniki, strategie i etapy negocjacji są stosowane, a jakie pomijane w badanym zespole doradców telefonicznych. Wyniki pokazały, że wiele zależy od wiedzy danego konsultanta oraz barier jakie sobie dana osoba wytwarza. W efekcie pracownik ma wiele obaw przed wykorzystaniem wszystkich możliwych narzędzi, co wywołuje efekt odwrotny od zamierzonego – sprzedaż nie dochodzi do skutku.

Pobierz PDF

3. PRACA MENEDŻERA W FIRMIE OUTSOURCINGOWEJ NA PRZYKŁADZIE CALL CENTER

Damien Zygar

Celem artykułu była analiza roli menedżera w Call Center. W artykule dokonano charakterystyki pojęć związanych z outsourcingiem i Call Center. Przedstawiono działania menedżera, które pozwalają na skuteczne zarządzanie projektami w branży outsourcingu. Dodatkowo poruszono temat zagrożeń związanych z pracą w stresujących warunkach wraz z ich konsekwencjami. Wskazano także na zalety wdrożenia twórczego rozwiązywania problemów jako metodę łącznia celów zleceniobiorcy z celami poszczególnych członków zespołu.

Pobierz PDF

4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „JAŚKI” W OLECKU KOLONIA JAKO PRZYKŁAD PLACÓWKI ZARZĄDZANEJ PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

lic. Anna Jarosz-Juszkiewicz

Polski ustawodawca zakwalifikował domy pomocy społecznej jako jednostki pomocy społecznej. Przepisy jasno określają, jaki podmiot może ową placówkę utworzyć. Wskazują, iż istotne z puntu widzenia dolegliwości pacjenta jest odpowiedni dobór placówki oraz osób w niej pracujących. Powstały Dom Pomocy Społecznej „Jaśki” w Olecku Kolonia daje możliwość zakwaterowania na pobyt stały prawie 20 osobom nie tylko z Powiatu Oleckiego, ale także z każdego innego powiatu na terenie Polski. Mieszkaniec jest otoczony stałą opieką lekarską, rehabilitacją oraz pomocą terapeutyczną. DPS-em kieruje i reprezentuje go Kierownik, zaś pozostali pracownicy są na równorzędnej pozycji.

Pobierz PDF

5. STRES W MEDYCZNYM ŚRODOWISKU PRACY PRZED I W TRAKCIE PANDEMII

mgr Joanna Dreżewska, Renata Kądzielawa

W artykule dokonano analizy pojęć psychologicznych związanych ze stresem. Przedstawiano specyfikę pracy medyków oraz skoncentrowano się na czynnikach stresogennych wpisanych w zawody medyczne. Ponadto na podstawie wyników badań własnych omówiono zmiany w czynnikach stresogennych wywołane przez pandemię.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.237)