Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy 43 - Informatyka

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 6

Zeszyt Naukowy 43 jest publikacją poświęconą w całości problematyce informatyki. Zamieszczone w Zeszycie artykuły stanowią autorskie i oryginalne opracowania pracowników naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Opublikowana została też jedna praca przygotowana przez Studenta kierunku Informatyka pod opieką dr. inż. Małgorzaty Żabińskiej oraz dr inż. Janusza Majewskiego. Wszystkie opublikowane prace uzyskały pozytywne recenzje niezależnych recenzentów, a tym samym zostały dopuszczone do opublikowania.


Algorytmy dla problemu optymalizacji przydziału uczestników do oddzielnych grup z uwzględnieniem ich preferencji

dr Tadeusz Dyduch

Praca omawia definicję i formalizację problemu wielokrotnego (wielowymiarowego) przydziału uczestników do oddzielnych grup, a także dobór oraz charakterystykę praktyczne dostępnych algorytmów, dostarczających jego rozwiązania. Analizowana jest także ekspresywność środków wyrażania preferencji i ograniczeń przez uczestników przydziału.

Pobierz PDF

Charakterystyka budowy hurtowni danych i możliwości implementacji wymiarów różnego typu

mgr inż. Tomasz Libera, mgr Piotr Zuziański

Koncepcja hurtowni danych w organizacjach zakłada przechowywanie danych w postaci tabel faktów opisujących rzeczywistość w pewnym kontekście odwzorowanym jako tabele wymiarów. Wymiary konstruowane są różnie w zależności od potrzeb biznesowych i możliwości implementacji. Autorzy przedstawili klasyfikację wymiarów występujących w strukturze hurtowni danych. Artykuł porusza tematykę projektowania hurtowni danych z wykorzystaniem serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. Szczególną uwagę poświęcono tzw. wymiarowi abstrakcyjnemu oraz obsłudze szybkozmiennego wymiaru olbrzymiego z wykorzystaniem miniwymiarów prezentując sposób ich wdrożenia w projekcie w formie studiów przypadku.

Pobierz PDF

Internetowe uczenie języka japońskiego - koncepcja

inż. Bartłomiej Leśniak, dr inż. Janusz Majewski, dr inż. Małgorzata Żabińska

Artykuł prezentuje koncepcję internetowego systemu wspomagającego nauczanie języka japońskiego w zakresie przygotowywania do egzaminów JLTP. Celem powstania systemu jest zapełnienie istotnej niszy w obszarze e-learningowego software’u do nauki egzotycznych dla Europejczyków języków obcych. W artykule przedstawiono początkowe etapy procesu tworzenia aplikacji, a więc opis dziedziny problemu i jego analizę z uwzględnieniem modelu wymagań oraz zaprezentowano wybrane elementy projektu części funkcjonalnej systemu. W ramach prac opisywanych w niniejszym artykule w zarysie, opracowano również pełny projekt i implementację proponowanego systemu, której opis może stanowić kontynuację przedstawionych rozważań koncepcyjnych.

Pobierz PDF

Planowanie produkcji wyrobów wrażliwych na modę propozycja rozwiązania

Dr inż. Piotr Marczyński

Praca omawia problem zarządzania zaopatrzeniem w przypadku planowania produkcji dla grup produktów w ramach systemów klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Narzędzia planowania dostępne w takich systemach umożliwiają zbudowanie harmonogramu zaopatrzenia, jeśli dla poszczególnych produktów znane są dane odnoszące się do aktualnego popytu oraz/ lub prognozy.

Pobierz PDF

Propozycja zabezpieczenia systemu komputerowego dla sytuacji po wykorzystaniu luk w oprogramowaniu działającym w Linux

inż. Karol Hryc, dr inż. Tomasz Wojdyński

Niniejsza artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z najpopularniejszymi lukami w zabezpieczeniach systemu operacyjnego Linux oraz propozycjami zabezpieczenia się po pozytywnym skorzystaniu z nich przez intruza w celu zabezpieczenia systemu komputerowego przed sięgnięciem do zasobów innych niż skompromitowana usługa.

Pobierz PDF

Przewidywanie przyszłości w biznesie

dr inż. Wiesław Byrski

Wszystkie teorie zarządzania strategicznego zakładają osiąganie wybranych celów. Tym samym postulują możliwość przewidzenia przyszłości. Artykuł omawia współczesne spojrzenie na możliwość przewidzenia przyszłości w wąskim wycinku obszaru rzeczywistości interesującym biznes. Sugeruje, że wyraźne pogorszenie możliwości trafnego przewidzenia przyszłości może być ubocznym skutkiem zwiększonego wielokrotnie dopływu informacji do firm.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.053)