Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy 44

Wydanie: 2017

Liczba artykułów: 4

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Zeszytu Naukowego. Tym razem tematyka całości bieżącego numeru poświęcona jest problemom informatyzacji służby zdrowia - tematyce niezwykle ciekawej oraz aktualnej z punktu widzenia zmian instytucjonalnych i reform systemu ochrony zdrowia. Zapraszamy do lektury!


1. CHMURY OBLICZENIOWE W PRZETWARZANIU DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

W artykule zaprezentowano praktyczne aspekty zastosowania technologii chmury obliczeniowej w obszarze przetwarzania dokumentacji medycznej w formacie elektronicznym. Omówione zostały poszczególne rodzaje usług chmurowych, przesłanki wyboru konkretnych rozwiązań z perspektywy placówki medycznej oraz instytucję umowy o powierzenie danych z wykorzystaniem zasobów chmurowych w ramach transgranicznego transferu danych medycznych.

Pobierz PDF

2. ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - PRZETWARZANIE DANYCH O STANIE ZDROWIA POZA MIEJSCEM ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

Wprowadzenie EDM jako obowiązującej formy dokumentacji medycznej stawia przed świadczeniodawcami konieczność podjęcia kluczowych decyzji dotyczących systemu przetwarzania elektronicznych danych medycznych. Osoby zarządzające podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne mają dwa wyjścia: decydują się na przetwarzanie danych na terenie swojej firmy (podmiotu leczniczego) i w związku z tym godzą się na wykonywanie wielu czynności wynikających w przepisów prawa lub przekazują dane na podstawie odpowiednich umów do podmiotów profesjonalnie zajmujących się przetwarzaniem danych w innej lokalizacji, niż firma medyczna i cedują jednocześnie na podmiot otrzymujący dane wszelkie obowiązki związane z zabezpieczeniem danych.

Pobierz PDF

3. WARUNKI WPROWADZENIA POWSZECHNEGO SYSTEMU IDENTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ I UWIERZYTELNIANIA W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

W artykule omówiono aktualne uwarunkowania implementacji usług identyfikacji elektronicznej i uwierzytelnienia za pomocą nowoczesnych technologii teleinformatycznych, które mają znaleźć zastosowanie w systemie opieki zdrowotnej. Ich wdrożenie stanowi zarazem krok milowy, jak również warunek zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa informacyjnego dla pacjentów oraz pracowników sektora opieki zdrowotnej.

Pobierz PDF

4. FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI I UWIERZYTELNIENIA W POLSKIM SYSTEMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ – STAN OBECNY I KIERUNKI ZMIAN

mgr Krzysztof Gajda, mgr Mariusz Kielar, dr Artur Romaszewski, dr hab. med. Wojciech Trąbka

W artykule omówione zostały aktualne aspekty dotyczące wykorzystania narzędzi służących do identyfikacji, uwierzytelniania usług w systemach informatycznych i podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (składania oświadczeń woli) w sektorze opieki zdrowotnej. Wskazano również na nadchodzące kierunki zmian w dotychczasowym modelu zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego interesariuszy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Pobierz PDF

Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.157)