Strona główna


Bieżące wydanie

Zeszyt Naukowy (54)

Wydanie: 2020

Liczba artykułów: 0

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego wydania Zeszytu Naukowego, którego tematyka koncentruje się wokół problemów finansów i zarządzania. Artykuły zamieszczone w Zeszycie mają charakter interdyscyplinarny i mogą być pomocne nie tylko w procesie dydaktycznym, ale również mogą służyć praktykom życia gospodarczego.Copyrights © 2013 Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. (0.27)